top of page

GEMEENTE ROTTERDAM / PROJECT “ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT”

De gemeente wordt in het kader van de contractvorming full service geadviseerd op verbintenisrechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en fiscaal gebied, alsmede op het gebied van ruimtelijke ordening. Tenslotte wordt de gemeente in het kader van dit project, de herontwikkeling van het Schiekadeblok in Rotterdam Central District in rechte bijgestaan.

bottom of page