top of page

PROVINCIE GELDERLAND / A15


 

Begeleiden van de provincie Gelderland bij de aanbesteding van de aanleg en private financiering van de doortrekking van de A15 nabij Arnhem (opstellen aanbestedingsprotocol en selectieleidraad).

bottom of page