top of page

Publicatielijst Alexandra Boot

Co-auteur “Duurzame Energieregelgeving 2013”, uitgeverij Larcier, juli 2013.

Alexandra Boot over ESCo’s op ESCo Netwerk TV

Co-auteur “Projectontwikkeling in de vuurlinie van aanbestedingsrecht en staatssteun”, Tijdschrift voor Bouwrecht, p. 992-1003, oktober 2012.

Praktijkboek Instituut voor Bouwrecht “Contracteren in de bouw”. Hoofdstuk 9, 3e druk “De alliantieovereenkomst”, september 2012.

Tender Nieuwsbrief, artikel betreffende “Bouwplicht leidt niet altijd tot aanbestedingsplicht”, oktober 2011.

Co-auteur “Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009: voor eigen rekening en risico”, Tijdschrift voor Bouwrecht, november 2009.

Co-auteur “Het ICER rapport Auroux en enkele kanttekeningen”, Tijdschrift voor Bouwrecht, december 2008.

Co-auteur “Scala, Vathorst en Roanne. Consistente uitleg Richtlijn: eisen en bezwarende titel doorslaggevend”, Tijdschrift voor Bouwrecht, februari 2008.

Co-auteur bij de totstandkoming van de delen 12 tot en met 18 in de serie Hoofdstukken Bouwrecht van prof. mr M.A. van Wijngaarden (o.a. aanbestedingsrecht, onduidelijkheden en tegenstrijdigheden, ontwerpaansprakelijkheid, bouwstoffen en onderaannemers).

Praktijkboek Instituut voor Bouwrecht “Contracteren in de bouw”. Hoofdstuk 9, 2e druk “De alliantieovereenkomst”, september 2007.

Co-auteur “Juridische aspecten van onroerend goed” (herdruk 2006 van “Onroerend goed als belegging”) door prof. dr P. van Gool. Dit boek is voorgeschreven aan makelaars opleidingen en de MRE opleiding.

“Bouwfraude en de versnelde procedure”, Elsa Leiden Magazine februari 2006.

“Keuze b&u voor reguliere of versnelde procedure is lastig”, Cobouw, oktober 2005.

“De ingebrekestelling van de Europese Commissie inzake Vathorst; gevolgen voor de Nederlandse projectontwikkeling”. Een artikel in vier afleveringen in de Aanbestedingskrant, augustus / september 2005

 “Niet-openbare werken aanbestedingsplichtig?” De ingebrekestelling van de Europese Commissie inzake Vathorst nader belicht.” Bouwrecht, juli 2005.

“Over integriteit, screening en uitsluitingsgronden bij aanbesteding”. In de afscheidsbundel van prof. mr M.A. van Wijngaarden, november 2003.

“Het maatwerk van de grote bouwprojecten” Cobouw, december 2002.

“Juridische en fiscale aspecten van publiek private samenwerking”, Cobouw, januari 1999.

“De nieuwe Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever – architect SR 1997”, Bouwrecht, oktober 1997.

Gerelateerde onderwerpen: aanbestedingsrechtAlexandra Bootbouwrechtcontractenpublicatiesstaatssteun

bottom of page