top of page

28 November 2019

Van wie is de MFA/IKC?

Scholen, kinderopvang, gemeenten, sport-, zorg en welzijnsorganisaties slaan steeds vaker de handen ineen voor een nieuw duurzaam gebouw waarin ze samen kunnen huizen. Een complex en dynamisch proces rond een flinke investering. Ondanks de 15 jaar ervaring is het nog steeds een uitdaging dergelijke gebouwen in juridische zin goed vorm te geven. Het geld komt uit verschillende potten (publiek en privaat), er spelen verschillende fiscale regimes en de exploitatie is soms onzeker.

 

Gezien de actualiteit hebben we het onderwerp eind 2019 opnieuw van stal gehaald en de juridische mogelijkheden rond het eigenaarschap van een MFA en IKC in kaart gebracht, net als de ervaring met dergelijke gebouwen.

Wat halen?

 • Overzicht van juridische vormen van IKC’s en MFA’s

 • Ervaring met deze vormen aan de hand van praktijkvoorbeelden

 • Inzicht in de keuze-aspecten waaronder fiscale consequenties

Wat brengen?

Eigen ervaring en vragen.

Hoe?

 • Korte presentatie eigendoms-modellen

 • Toelichting op overwegingen/keuzes aan de hand van praktijkvoorbeelden  

 • Gesprek over mogelijkheden en beperkingen en de voor- en nadelen van keuzes in de praktijk

 • Samengevat in een keuze-schema

Voor wie?

Gemeenten, scholen, zorg- en welzijnsorganisaties en corporaties.

Met wie?

 • gemeente

 • corporatie

 • Experts, waaronder Alexandra Boot van Boot Advocaten en een BTW-deskundige. 

 • Moderator

Alexandra Jurgens-Boot

bottom of page