top of page
mr. Alexandra Jurgens-Boot

 

   Advocaat, partner, founder

   E: Alexandra.boot@bootadvocaten.nl

 

   T: +31 20 50 41 570

   F: +31 20 50 41 589

mr. Alexandra A. Jurgens-Boot

Alexandra Jurgens-Boot is al ruim dertig jaar betrokken vastgoedrecht advocaat en ondernemer. Sinds de oprichting van haar eigen nichekantoor Boot Advocaten in 2002, is Alexandra naast advocaat ook actief als schrijver, docent, spreker en verbinder. In 2016 heeft Alexandra naast de advocatenpraktijk het vastgoed-kenniscentrum Blue Building Institute opgericht. Bij deze netwerkorganisatie kunnen vastgoedpartijen uit de gehele keten terecht voor kennis over duurzaam en gezond vastgoed (ontwikkelen). Met deze kennispartner loopt Boot Advocaten al jaren voorop als ESG specialist met diepgaande kennis van zowel de uitdagingen en oplossingen van de praktijk alsook van de Europese duurzaamheidswetgeving. Deze wetgeving is zelfs vertaald in onze unieke ESG-compliance en automatic reporting oplossing, Stainable.

Alexandra is na haar afstuderen aan de Universiteit Leiden in 1989 beëdigd als advocaat. Ze heeft als partner gewerkt bij Houthoff, Andersen Legal en KPMG Legal. Ze heeft inmiddels al tweemaal de titel “Vastgoedadvocaat van het jaar” verworven.

 

Middels haar grondige kennis en effectieve onderhandelingsmethoden is zij in staat verschillende belangen van de betrokken partijen snel te identificeren en op maat gemaakt werk te leveren. Alexandra is dan ook vaste adviseur van beleggers, beursgenoteerde bedrijven, projectontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties en overheden en is betrokken geweest bij vele grote gebiedsontwikkelingen en infrastructurele werken.

 

De specialisatie van Alexandra ligt in de sectoren zijn bouw- en vastgoedrecht, energierecht, zorg, aanbesteding en publiek-private samenwerking. Naast deze specialisaties richt zij zich ook op gebiedsontwikkeling en duurzaamheid. Dit wordt mede vormgegeven middels Energy Service Companies (ESCo’s). Het ESConetwerk, waarvan Alexandra founding member en strategie lid is, stelt gebruikers van gebouwen beter in staat kennis te verwerven en de mogelijkheden op het gebied van ESCo’s te verkennen. Naast het ESConetwerk is Alexandra ook oprichter en CEO van het Blue Building Institute. Dit kennisinstituut bevordert het duurzaam menselijk welzijn in de gebouwde omgeving middels het ontwerp, financiering en management van de deze omgeving. Ook heeft Boot advocaten aan de wieg gestaan van het automated reporting platform Stainable, waarmee ESG rapportages voldoen aan de Europese duurzaamheidswetgeving, zoals de SFDR en de RTS.

Naast deze functies heeft Alexandra ook als universitair-docent aan de TU Delft, Nyenrode Business Universiteit en het Instituut voor Bouwrecht gedoceerd, is ze auteur van meerdere handboeken en heeft ze artikelen in gerenommeerde tijdschriften en kranten gepubliceerd waaronder PropertyNL en het FD. Alexandra heeft eveneens de functie van secretaris-plaatsvervanger bekleedt bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven en gefunctioneerd als toezichthouder bij GGZ Delfland en Vereniging Eigen Huis. Hiernaast is ze een veel gevraagde spreker voor cursussen, debatten en symposia.

Haar motto: "Werk niet vóór maar mèt je klanten." 

Nevenfuncties (selectie)

 • Founder & CEO Blue Building Institute (2015-heden)
 • Voorzitter van de commissie voor vernieuwing van de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten
 • Juridische trekker van het netwerk Juridische Zaken; Bouwstenen voor Sociaal (2017-Heden)

 • Juridische Werkgroep van de Dutch Green Building Counsel (2015 - heden)

 • EPC Facilitator

 • Lid Strategieraad ESConetwerk (2012 - heden)

 • Founding Member ESConetwerk (2012 - heden)

 • Lid Raad van Toezicht GGZ Delfland (2010-2018)
 • Lid Raad van Toezicht Vereniging Eigen Huis (2009-2015)

 • Columnist PropertyNL (2006-2011)

 • Mediator en lid van de werkgroep ‘Mediation in de Bouw’ (2001-2012)

 • Lid Kascommissie Vereniging voor Bouwrecht (1999 - heden)

 • Docent Stichting Nederlandse Staalbouw (1997 - heden)

 • Docent Stichting Nederlandse Staalbouw (1997 - heden)

 • Gastdocent TU Delft (1997-1999)

 • Secretaris-plaatsvervanger Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland (1996-1999)

 • Voorzitter Jonge Balie Nederland (1993-1996)

 • Secretaris Tuchtcollege Bond van Nederlandse Architecten (1991-1997)

 

 

Cursussen (selectie)

 • Amsterdam School of Real Estate: Docent Duurzaamheid (2019)

 • Instituut voor Bouwrecht: NOM contracteren voor nieuwbouw en renovatie (2019)

 • Betonhuis: Diverse cursussen Aanbesteden en Contracteren in de bouw (2018-2019)

 • Nyenrode Business Universiteit: Diverse cursussen over contractering, samenwerkingsvormen en energieprestatiecontracten (2019)

 • Instituut voor Bouwrecht: cursus 'Verduurzaming vastgoed en EPC-contracten' (2018)

 • EUROFORUM: Jaarlijks de twee-daagse cursus “Jurisprudentie Aanbestedingsrecht” en de vijf-daagse cursus “Verkorte opleiding Aanbestedingsrecht” (2007-2014)

 • EUROFORUM: Cursus aanbestedingsrecht. Tevens presentatie op het congres “Jurisprudentie Aanbestedingsrecht” met het thema “Aanbesteding in de vastgoedpraktijk” (2007 – 2014)

 • OSR Juridische Opleidingen: cursus “Aanbestedingsrecht voor juristen”

 • Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) cursus met het thema “Verkorte Leergang Aanbestedingsrecht”

 • De Juridische Academie: Cursus aanbestedingsrecht

 • “Vastgoedfinanciering” voor het ministerie van VROM, in samenwerking met Metrum en KPMG Meijburg & Co

 • Cursus “Aanbestedingsrecht” voor de Academie voor de Rechtspraktijk betreffende selectie- en gunningscriteria, gebiedsontwikkeling (2011)

 • IBR cursus “De dagelijkse praktijk van gebiedsontwikkeling”, een integrale benadering vanuit de praktijk van de algemene juridische aspecten in de praktijk van contractering en juridische begeleiding bij publiek private samenwerking bij gebieds- en projectontwikkeling

 • In samenwerking met “OSR Juridische Opleidingen” het geven van een verdiepingscursus “Aanbestedingsrecht, Staatssteun en Gebiedsontwikkeling” voor centrale en decentrale overheidslichamen (ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen), Zelfstandige Bestuursorganen, Woningbouwcorporaties en daarmee vergelijkbare privaatrechtelijke organisaties met publiekrechtelijke taken of belangenbehartiging

 • In samenwerking met de Staalfederatie, onderwijsinstelling stichting “Bouwen met Staal”: cursus “juridische aspecten voor de staalconstructeur”

 • Cursus “Energietransitie, de nieuwe realiteit” voor het Instituut Voor Vastgoed en Duurzaamheid. Cursus over circulariteit, wettelijke duurzaamheidsverplichtingen, aanpassingen Gaswet en comfort en gezondheid in de gebouwde omgeving

 

Publicaties (selectie)

 

 • Column "De uitstoot van een rookworst', Vastgoedmarkt november 2023.

 • Artikel over CSRD, SFDR en Taxonomie: "Europese duurzaamheids-rapportages: een koord uit drie strengen gevlochten", Ondernemingsrecht, Wolters Kluwer 2023/74

 • Artikel "Gelijke kansen voor gronduitgifte: van Roanne naar Didam", Bouwrecht BR 2022/24, april 2022

 • Artikel "De Alliantieovereenkomst: de noodzaak tot transparantie", Tijdschrift voor Bouwrecht 2022/39, april 2022.

 • Bijdrage voor het Liber Amicorum (2019)

 • Bedrijfsjuridische berichten impact klimaatregelgeving op vastgoed (2019)

 • Artikel “SER Energieakkoord”, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, december 2013

 • Column “Blijven roeren anders kookt de soep aan”, over de totstandkoming van het energie Akkoord, FD selections vastgoed, oktober 2013.

 • Artikel “Projectontwikkeling in de vuurlinie van aanbestedingsrecht en staatssteun”, Tijdschrift voor Bouwrecht, oktober 2012

 • Auteur “Praktijkboek contracteren in de bouw”. Hoofdstuk 9, 3e druk “De alliantieovereenkomst”, Instituut voor Bouwrecht: september 2012

 • Tender Nieuwsbrief, artikel betreffende “Bouwplicht leidt niet altijd tot aanbestedingsplicht”, oktober 2011

 • Co-auteur “Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009: voor eigen rekening en risico”, Tijdschrift voor Bouwrecht, november 2009

 • Co-auteur “Het ICER rapport Auroux en enkele kanttekeningen”, Tijdschrift voor Bouwrecht, december 2008

 • Co-auteur “Scala, Vathorst en Roanne. Consistente uitleg Richtlijn: eisen en bezwarende titel doorslaggevend”, Tijdschrift voor Bouwrecht, februari 2008

 • Co-auteur “Hoofdstukken Bouwrecht”. Hoofstukken 12-18, 5e druk, 2005

 • “De ingebrekestelling van de Europese Commissie inzake Vathorst; gevolgen voor de Nederlandse projectontwikkeling”. Een artikel in vier afleveringen in de Aanbestedingskrant, augustus / september 2005

 • “Niet-openbare werken aanbestedingsplichtig?” De ingebrekestelling van de Europese Commissie inzake Vathorst nader belicht.” Bouwrecht, juli 2005.

bottom of page