Partner

   E: Alexandra.boot@bootadvocaten.nl

   T: +31 20 50 41 570

   F: +31 20 50 41 589

mr. Alexandra A. Jurgens-Boot

Alexandra Jurgens-Boot is sinds 1989 advocaat. Na civielrechtelijk te zijn afgestudeerd aan  de Universiteit Leiden heeft zij de Grotius Academie jaaropleiding gevolgd, de toenmalige selecte opleiding die was opgezet als tweede studie voor advocaten en ongeveer tien deelnemers kende. Daarna heeft zij als partner gewerkt bij Houthoff, Andersen Legal en KPMG Legal. In 2003 heeft zij het nichekantoor Boot Advocaten opgericht.
 

Alexandra is in haar hoedanigheid als advocaat gespecialiseerd in de sectoren bouw en vastgoed, aanbesteding, energie-milieu en zorg. Alexandra is vaste adviseur van beleggers, beursgenoteerde bedrijven, projectontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties en overheden. Ze is betrokken geweest bij vele grote gebiedsontwikkelingen en infrastructurele werken. Een grondige kennis van de bouw- en vastgoedmarkt stelt haar verder in staat om de verschillende belangen van de betrokken partijen te identificeren. Dit leidt tot effectieve onderhandelingen en op maat gemaakte overeenkomsten tussen de betrokken partijen. Alexandra heeft tweemaal de titel ‘Vastgoedadvocaat van het jaar’ verworven.  

Naast haar vastgoedpraktijk heeft Alexandra zich de laatste jaren gespecialiseerd op het gebied van energierecht. Hierbij is met name de verduurzaming een belangrijk punt, waarbij dit onder andere wordt vormgegeven door middel van Energy Service Companies (ESCo’s). Alexandra is founding member en tevens lid van de strategieraad van het ESConetwerk. Dit netwerk is bedoeld om gebruikers van gebouwen beter in staat te stellen kennis te verwerven en de mogelijkheden op het gebied van ESCo’s te verkennen.

 

Verder heeft Alexandra meerdere nevenfuncties. Als universitair-docent heeft ze aan onder andere de TU Delft, Nyenrode Business Universiteit en het Instituut voor Bouwrecht gedoceerd . Alexandra is de auteur van meerdere handboeken waaronder het praktijkboek ‘contracteren in de bouw’. Ze heeft als auteur in gerenommeerde tijdschriften gepubliceerd en als columnist geschreven voor PropertyNL en het FD. Alexandra heeft eveneens de functie van secretaris-plaatsvervanger bekleedt bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven en gefunctioneerd als toezichthouder bij GGZ Delfland en Vereniging Eigen Huis.

Alexandra is algemeen directeur van het Blue Building Institute. Dit is een kennisinstituut, netwerkplatform, incubator en initiator tussen mens en gebouw. Primair doel van het Instituut is het bevorderen van menselijke duurzaamheid door middel van een gebouwde omgeving.

 

Alexandra heeft diverse publicaties op haar naam staan en is een veel gevraagde spreker voor cursussen, debatten en symposia.

Nevenfuncties:

 • Voorzitter van de commissie voor vernieuwing van de Vereniging voor Bouwrecht-advocaten

 • Juridische trekker van het netwerk Juridische Zaken; Bouwstenen voor Sociaal (2017-Heden)

 • Juridische Werkgroep van de Dutch Green Building Counsel (2015 - heden)

 • Lid Strategieraad ESConetwerk (2012 - heden)

 • Founding Member ESConetwerk (2012 - heden)

 • Lid Kascommissie Vereniging voor Bouwrecht (1999 - heden)

 • Docent Stichting Nederlandse Staalbouw (1997 - heden)
 • Lid Raad van Toezicht GGZ Delfland (2010-2018)

 • Lid Raad van Toezicht Vereniging Eigen Huis (2009-2015)

 • Columnist PropertyNL (2006-2011)

 • Mediator en lid van de werkgroep ‘Mediation in de Bouw’ (2001-2012)

 • Gastdocent TU Delft (1997-1999)

 • Secretaris-plaatsvervanger Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland (1996-1999)

 • Voorzitter Jonge Balie Nederland (1993-1996)

 • Secretaris Tuchtcollege Bond van Nederlandse Architecten (1991-1997)

 

 

Cursussen

 

 • Amsterdam School of Real Estate: Docent Duurzaamheid (2019)

 • Instituut voor Bouwrecht: NOM contracteren voor nieuwbouw en renovatie (2019)

 • Betonhuis: Diverse cursussen Aanbesteden en Contracteren in de bouw (2018-2019)

 • Nyenrode Business Universiteit: Diverse cursussen over contractering, samenwerkingsvormen en energieprestatiecontracten (2019)

 • Instituut voor Bouwrecht: cursus 'Verduurzaming vastgoed en EPC-contracten' (2018)

 • EUROFORUM: Jaarlijks de twee-daagse cursus “Jurisprudentie Aanbestedingsrecht” en de vijf-daagse cursus “Verkorte opleiding Aanbestedingsrecht” (2007-2014)

 • EUROFORUM: Cursus aanbestedingsrecht. Tevens presentatie op het congres “Jurisprudentie Aanbestedingsrecht” met het thema “Aanbesteding in de vastgoedpraktijk” (2007 – 2014)

 • OSR Juridische Opleidingen: cursus “Aanbestedingsrecht voor juristen”

 • Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) cursus met het thema “Verkorte Leergang Aanbestedingsrecht”

 • De Juridische Academie: Cursus aanbestedingsrecht

 • “Vastgoedfinanciering” voor het ministerie van VROM, in samenwerking met Metrum en KPMG Meijburg & Co

 • Cursus “Aanbestedingsrecht” voor de Academie voor de Rechtspraktijk betreffende selectie- en gunningscriteria, gebiedsontwikkeling (2011)

 • IBR cursus “De dagelijkse praktijk van gebiedsontwikkeling”, een integrale benadering vanuit de praktijk van de algemene juridische aspecten in de praktijk van contractering en juridische begeleiding bij publiek private samenwerking bij gebieds- en projectontwikkeling

 • In samenwerking met “OSR Juridische Opleidingen” het geven van een verdiepingscursus “Aanbestedingsrecht, Staatssteun en Gebiedsontwikkeling” voor centrale en decentrale overheidslichamen (ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen), Zelfstandige Bestuursorganen, Woningbouwcorporaties en daarmee vergelijkbare privaatrechtelijke organisaties met publiekrechtelijke taken of belangenbehartiging

 • In samenwerking met de Staalfederatie, onderwijsinstelling stichting “Bouwen met Staal”: cursus “juridische aspecten voor de staalconstructeur”

 • Cursus “Energietransitie, de nieuwe realiteit” voor het Instituut Voor Vastgoed en Duurzaamheid. Cursus over circulariteit, wettelijke duurzaamheidsverplichtingen, aanpassingen Gaswet en comfort en gezondheid in de gebouwde omgeving

 

Publicaties

 

 • Bijdrage voor het Liber Amicorum (2019)

 • Bedrijfsjuridische berichten impact klimaatregelgeving op vastgoed (2019)

 • Artikel “SER Energieakkoord”, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, december 2013

 • Column “Blijven roeren anders kookt de soep aan”, over de totstandkoming van het energie Akkoord, FD selections vastgoed, oktober 2013.

 • Artikel “Projectontwikkeling in de vuurlinie van aanbestedingsrecht en staatssteun”, Tijdschrift voor Bouwrecht, oktober 2012

 • Auteur “Praktijkboek contracteren in de bouw”. Hoofdstuk 9, 3e druk “De alliantieovereenkomst”, Instituut voor Bouwrecht: september 2012

 • Tender Nieuwsbrief, artikel betreffende “Bouwplicht leidt niet altijd tot aanbestedingsplicht”, oktober 2011

 • Co-auteur “Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009: voor eigen rekening en risico”, Tijdschrift voor Bouwrecht, november 2009

 • Co-auteur “Het ICER rapport Auroux en enkele kanttekeningen”, Tijdschrift voor Bouwrecht, december 2008

 • Co-auteur “Scala, Vathorst en Roanne. Consistente uitleg Richtlijn: eisen en bezwarende titel doorslaggevend”, Tijdschrift voor Bouwrecht, februari 2008

 • Co-auteur “Hoofdstukken Bouwrecht”. Hoofstukken 12-18, 5e druk, 2005

 • “De ingebrekestelling van de Europese Commissie inzake Vathorst; gevolgen voor de Nederlandse projectontwikkeling”. Een artikel in vier afleveringen in de Aanbestedingskrant, augustus / september 2005

 • “Niet-openbare werken aanbestedingsplichtig?” De ingebrekestelling van de Europese Commissie inzake Vathorst nader belicht.” Bouwrecht, juli 2005.

 • Twitter Boot Advocaten
 • Linkedin Boot advocaten

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               Klachtenregeling

 

Cronenburg 152

1081 GN Amsterdam
 

Postbus 75810

1070 AV Amsterdam

T +31 (0)20 50 41 570

F +31 (0)20 50 41 589

secretariaat@bootadvocaten.nl

KVK: 34192267
BTW: NL812146608b01