top of page

GEMEENTE AMSTERDAM/AFVAL ENERGIE BEDRIJF (AEB)


 

Begeleiden van de preselectie en selectie van de engineering ten behoeve van de uitbreiding hoogrendement afvalverbrandingsinstallatie. Tevens is de preselectie voor de uitvoerende partijen van een vijftiental deelprojecten begeleid.

 

bottom of page