top of page

Leidraad aanbesteden energieprestatiecontracten

Op het Nationaal ESCo Congres heeft Richard Tieskens van het Rijksvastgoedbedrijf de Leidraad Aanbesteden overhandigd gekregen. De leidraad vereenvoudigt het aanbesteden van een energieprestatiecontract (EPC).

Download: Leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten

Een middel om effectief energiebesparing te realiseren is het uitbesteden van duurzaamheidsmaatregelen aan een Energy Service Company (ESCo). De te leveren prestatie wordt vastgelegd in een EPC.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een leidraad om aanbestedende diensten te helpen met de inkoopprocedure van energieprestatiecontracten. Dit deed RVO.nl in samenwerking met Boot Advocaten en ESCoNetwerk.nl.

Leidraad aanbesteden

De Leidraad Aanbesteden beschrijft stapsgewijs hoe je een energieprestatiecontract aanbesteedt en opstelt. Het stappenplan is bedoeld voor organisaties die een EPC willen aanbesteden en ook voor opdrachtnemers en consultants.

Vraag en aanbod bij elkaar brengen

Alexandra Boot, een van de opstellers van de Leidraad: “De complexiteit weerhoudt veel organisaties ervan om met ESCo’s en Energieprestatiecontracten te werken. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar en helpen bij het organiseren van het (PPS) proces. Wil je als publieke partij een complex proces integraal aanpakken, dan heb je vooraf veel informatie nodig uit alle relevante disciplines. Alleen dan kunnen marktpartijen adequaat reageren. De Leidraad is een soort routeplanner voor een effectief integraal inkoopproces van complexe projecten.”

bottom of page