top of page

GELUIDSISOLATIEPROJECT SCHIPHOL FASE 2 (GIS II)

KLM en Luchthaven Schiphol hadden een conflict met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de kosten van het Geluidsisolatie Project Schiphol GIS II en GIS III. Boot Advocaten heeft in deze kwestie juridische bijstand verleend aan de KLM, alsmede aan de Luchthaven Schiphol. Het GIS-project omvat de isolatie van circa 14.000 woningen rondom Schiphol, teneinde de geluidsoverlast te verminderen. Rijkswaterstaat belast de kosten van dit project door aan de luchtvaartmaatschappijen. De Luchthaven Schiphol N.V. verzorgt de administratieve afwikkeling van de aan hen opgelegde heffingen. Het project werd getroffen door grote vertragingen en enorme kostenoverschrijdingen.

 

Zo waren er tot dan toe slechts circa. 7.700 woningen geïsoleerd en liepen de kosten van GIS II in de periode 1995-2003 op van 180 miljoen euro naar 396 miljoen euro.

 

Belangrijkste wapenfeiten in deze zaak is dat Boot Advocaten in samenwerking met technische deskundigen in drie maanden tijd een rapport heeft vervaardigd waarin de oorzaken van de kostenstijgingen zijn blootgelegd. Op basis van het rapport van Boot Advocaten heeft de voormalige staatssecretaris Melanie Schultz de Algemene Rekenkamer gelast een onderzoek in te stellen. Boot Advocaten heeft vervolgens de Luchthaven Schiphol bijgestaan in het opstellen van commentaar op het concept nota van bevindingen en het concept eindrapport GIS II van de Algemene Rekenkamer. Eén van de conclusies van de rapportage van Boot was dat de overheid in strijd met de Europese aanbestedingsregels heeft gehandeld en nieuwe contracten met de aannemers en adviseurs heeft gesloten, waardoor een groot deel van de kostenstijging is ontstaan.

bottom of page