Sector zorg

zorg2Ontwikkelingen in de gezondheidszorg volgen elkaar  in hoog tempo op. De verschillende stakeholders hebben in toenemende mate aandacht voor een variëteit aan onderwerpen die betrekking hebben op dit gebied; de uitkomst moet zijn een kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg. Dat betekent dat toezichthouders, bestuurders en management van zorginstellingen voortdurend alert moeten zijn. Maar ook de medisch specialist, huisarts, distributeur, fabrikant of verzekeraar heeft steeds weer met nieuwe dynamieken te maken. Hoe anticipeer je adequaat binnen die – deels – gereguleerde setting. Met welke spelregels heb je te maken?

Boot Advocaten heeft specialistische juridische kennis op het gebied van zorg. Onze advocaten weten vanuit kennis, kunde en ervaring hoe alle ontwikkelingen en onderliggende wettelijke vereisten de structuur van de verschillende partijen in deze sector beïnvloeden. Wij kunnen u daarom strategisch en operationeel adviseren; onze brede kennis en ervaring op het gebied van zorginhoudelijke wetgeving stelt ons in staat u te begeleiden bij het opstellen van commerciële contracten, het vormgeven van samenwerkingsverbanden, het adviseren over juridische geschillen en samen met u de financierings- en bekostigingssystematiek in de zorg juridisch toepasbaar te maken binnen uw organisatie en governance daarop af te stemmen; zorg vastgoed, aanbestedingsrecht en Europees recht rekenen we daarbij ook tot onze expertise.

Ingewikkelde vraagstukken in de zorg

Alle nieuwe maatregelen dwingen tot een strategische heroriëntatie in de gezondheidszorg. Het thema financiering van zorg en effectiviteit staat hoog op de agenda. Meer dan ooit wordt gesproken over fusies, overnames, joint ventures en (nieuwe) samenwerkingsvormen; concentratie van ziekenhuiszorg is een hot topic. Zorgorganisaties zijn genoodzaakt hun inkoopbeleid kritisch onder de loep te nemen en hebben telkens te maken met nieuwe financieringsstructuren; valt zorg en vergoeding onder de Zorgverzekeringswet, de AWBZ of de WMO? Of moet er gewoon uit eigen zak betaald worden? Wat regelt de Wet marktordening gezondheidszorg? Governance heeft volop de aandacht in de discussies over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur, toezicht, management en medische professionals. Welke afspraken mag u maken en tegen welke vergoeding? Hoe zit het met de Wet Normering Topinkomens?

Onder invloed van de economische omstandigheden en vooruitzichten zijn vraagstukken rond zorgvastgoed nu ingewikkelder dan ooit. Daarnaast is het onderwerp duurzaamheid ook steeds belangrijker in deze sector. Ook op dit vlak kunnen de experts van Boot advocaten vanuit de verschillende rechtsgebieden u van een gedegen strategisch advies voorzien.

Voor meer informatie over wat Boot Advocaten voor uw zorginstelling kan betekenen kunt u contact opnemen met:

U kunt hierover contact opnemen met:

Gerelateerde onderwerpen: