mr. Alexandra A. Jurgens-Boot

Linkedin van mr. Alexandra A. Jurgens-Boot

Alexandra Boot is sinds 1989 advocaat. Na civielrechtelijk te zijn afgestudeerd aan de Universiteit Leiden heeft zij de Grotius Academie jaaropleiding gevolgd, de toenmalige selecte opleiding die was opgezet als tweede studie voor advocaten en die ongeveer tien deelnemers kende. Daarna heeft zij als partner gewerkt bij Houthoff, Andersen Legal, KPMG / Legal en Lovells. In 2003 heeft zij het nichekantoor Boot Advocaten opgericht.

Specialismen

Alexandra is gespecialiseerd in:

  • publiek-private samenwerking,
  • (her-)structureringen,
  • projectontwikkelingen,
  • vastgoedfinanciering,
  • bouw- en vastgoedrecht en
  • aanbestedingsrecht.

Zij is vaste adviseur van beleggers, beursgenoteerde bedrijven, projectontwikkelaars, aannemers, architectenbureaus, woningcorporaties, belangen- en beroepsorganisaties en (semi-) overheden.

Bij vele grote gebiedsontwikkelingen en infrastructurele werken is zij betrokken geweest. De laatste jaren breidt zij haar activiteiten verder uit en is beweegt zij zich op terreinen als

  • innovatieve contracten,
  • duurzaamheid,
  • gezondheidszorg en
  • energierecht.

Alexandra is een samenwerking aangegaan met Factor4. Het Belgische ingenieursbureau heeft internationale ervaring in het verduurzamen van vastgoed en het wetenschappelijk verantwoord objectiveren van beleving van binnenklimaat in gebouwen. De inbreng van Boot is energieprestatiecontracten (EPC) en financiering.

Alexandra heeft tweemaal de tweejaarlijkse titel ‘Vastgoedadvocaat van het jaar’ verworven.

Nevenactiviteiten

Alexandra heeft diverse publicaties op haar naam staan waarvan een aantal als baanbrekend kunnen worden beschouwd. Ook is zij is een veel gevraagde spreker voor cursussen, debatten en symposia. Zij is verbonden aan opleidingsinstituten zoals Euroforum, Academie voor de Rechtspraktijk en het Instituut voor Bouwrecht. Daarnaast is zij voorzitter van de Raad van Toezicht GGZ Delfland, heeft ze deel uitgemaakt van de Raad van Toezicht Vereniging Eigen Huis en is zij lid van de kascommissie van de Vereniging voor Bouwrecht. Tevens heeft Alexandra ervaring als secretaris van het Tuchtcollege van de BNA en de Raad van Arbitrage en is zij mediator en lid van de werkgroep ‘Mediation in de Bouw’. Zij is verder lid van o.a. de Vereniging voor Bouwrecht, de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten, de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht en de Vereniging voor Energierecht.

Link naar publicaties

Interview Alexandra Boot (Provada 2008)  YouTube voorvertoningsafbeelding