top of page

Relationship between SFDR, CSRD and Taxonomy.

iStock-1256276487.jpg

European sustainability legislation

The European legislation on sustainability will beevery year further tightened. For example, reporting obligations and benchmarks are being worked out in increasing detail, also for real estate entrepreneurs and financial market participants. Consider, for example, regulations such as:

  • SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation

  • RTS (SFDR level 2) Regulatory Technical Standards

  • CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive

  • Taxonomy

  • Benchmark Regulation 

It can be quite a puzzle for entrepreneurs to set up their ESG policy in a practical and legally correct way. On the one hand, ESG objectives must fit with the strategic objectives and on the other hand, the policy and reporting on the results must comply with the regulations. We advise our clients about the regulations, the consequences and the solutions. We also develop tooling that companies can use to meet their ESG reporting obligations. Our latest product is Stainable, with which financial market participants can now automatically deliver their SFDR/RTS reports. The CSRD is also already in view. 

Not legale climatet chords

 

ESG policy has many angles. This is happening on a global, European and national levelclimate objectives, laid down in a series of agreements (including the 2015 Paris Climate Agreement, the 2013 Energy Agreement and the 2017 Raw Materials Agreement), alongside national legislation (such as the EPBD Directive, the Energy Efficiency Directive and the recent Climate Act). The need to achieve serious CO2 reduction has been further accelerated by the judgment rendered at the end of 2018 in the appeal of the Urgenda case. Also the United Nations to have with their Sustainable Development Glike a dsustainability framework dropped.

Consequences for real estate

For landlords and owners, the legal obligations regarding the sustainability of buildings are becoming increasingly far-reaching. This applies to both existing buildings and new construction. For example, on the basis of the 2012 Building Decree, new buildings must be realized as of December 31, 2020 Nearly Energy Neutral (BENG). For buildings owned by the government and in which government agencies are located, this requirement already applies from 1 January 2019.

 

Traditional agreements are not sufficient to make a building more sustainable. Integrated contracts with a chain approach are necessary for this. Boot Advocaten advises on the drafting of such new agreements. We also have a great deal of experience in drawing up so-called (Energy) Performance Contracts (EPCs), in which guarantees are mainly given on the basis of 'Key Performance Indicators' (KPIs).

Taxonomie doelstellingen. Taxonomy goals.

De norm voor duurzaam

Een bedrijf mag zijn product of dienst alleen 'ecologisch duurzaam' noemen als de activiteiten in het productieproces:

(a) substantieel bijdragen aan een of meer van de zes milieudoelstellingen;

(b) geen ernstige afbreuk doen aan alle andere milieudoelstellingen;

(c) voldoen aan de vastgestelde sociale minimumgaranties (mensenrechten respecteren);

(d) voldoen aan de technische screeningcriteria (normen).

De technische screening criteria zijn de normen waaraan moet worden voldaan, we geven hiervan enkele voorbeelden die zijn gerelateerd aan de vastgoedsector. De Taxonomie heeft de criteria en normen voor vier (economische) activiteiten uitgewerkt, namelijk:

(i) de ‘bouw van nieuwe gebouwen’,

(ii) ‘renovatie van bestaande gebouwen’,

(iii) ‘installatie en beheer van energie-gerelateerde infrastructuur’ (deze laten we verder buiten beschouwing);

(iv) de ‘aankoop en eigendom van gebouwen’.

In onderstaande voorbeelden kiezen bedrijven ervoor om hun gebouwen te verduurzamen en daarbij de Taxonomie te volgen. Deze keuze is ingegeven vanwege de positieve impact op waardeontwikkeling en financieringsmogelijkheden. In de praktijk kiest men vaak om 'substantieel bij te dragen (a)' aan klimaatdoelstelling 1: voorkomen van klimaatverandering. Er zijn voor de vier (economische) activiteiten binnen vastgoed verschillende normen uitgewerkt:

(i)  Voor nieuwbouw moet de energievraag minimaal tien procent onder de norm voor energiezuinige gebouwen liggen (BENG-norm). 

(ii) Voor de renovatie van bestaande gebouwen moet een verlaging van minstens 30 procent van de primaire energievraag worden gerealiseerd. Bij een ingrijpende renovatie moet aan de eisen betreffende de energieprestaties van gebouwen worden voldaan.  

(iv) Bij ‘aankoop en eigendom van gebouwen’ geldt dat gebouwen (met bouwvergunning) van vóór 2021 minimaal energielabel A moeten hebben. Voor jongere gebouwen geldt BENG-10.

 

Voor de overige doelstellingen moet de minimumnorm worden gehaald (Do No Significant Harm).

Meer weten?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over Taxonomy-alignment, Taxonomierapportages of sustainable Due Diligence. We helpen graag.

Bekijk ook ons webinar over Taxonomie, BREEAM & GRESB? U kunt hier een link aanvragen. Meer webinars bekijken? Check onze ESG Academy.

bottom of page