top of page

Relationship between SFDR, CSRD and Taxonomy.

iStock-1256276487.jpg

European sustainability legislation

The European legislation on sustainability will beevery year further tightened. For example, reporting obligations and benchmarks are being worked out in increasing detail, also for real estate entrepreneurs and financial market participants. Consider, for example, regulations such as:

 • SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation

 • RTS (SFDR level 2) Regulatory Technical Standards

 • CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive

 • Taxonomy

 • Benchmark Regulation 

It can be quite a puzzle for entrepreneurs to set up their ESG policy in a practical and legally correct way. On the one hand, ESG objectives must fit with the strategic objectives and on the other hand, the policy and reporting on the results must comply with the regulations. We advise our clients about the regulations, the consequences and the solutions. We also develop tooling that companies can use to meet their ESG reporting obligations. Our latest product is Stainable, with which financial market participants can now automatically deliver their SFDR/RTS reports. The CSRD is also already in view. 

Not legale climatet chords

 

ESG policy has many angles. This is happening on a global, European and national levelclimate objectives, laid down in a series of agreements (including the 2015 Paris Climate Agreement, the 2013 Energy Agreement and the 2017 Raw Materials Agreement), alongside national legislation (such as the EPBD Directive, the Energy Efficiency Directive and the recent Climate Act). The need to achieve serious CO2 reduction has been further accelerated by the judgment rendered at the end of 2018 in the appeal of the Urgenda case. Also the United Nations to have with their Sustainable Development Glike a dsustainability framework dropped.

Consequences for real estate

For landlords and owners, the legal obligations regarding the sustainability of buildings are becoming increasingly far-reaching. This applies to both existing buildings and new construction. For example, on the basis of the 2012 Building Decree, new buildings must be realized as of December 31, 2020 Nearly Energy Neutral (BENG). For buildings owned by the government and in which government agencies are located, this requirement already applies from 1 January 2019.

 

Traditional agreements are not sufficient to make a building more sustainable. Integrated contracts with a chain approach are necessary for this. Boot Advocaten advises on the drafting of such new agreements. We also have a great deal of experience in drawing up so-called (Energy) Performance Contracts (EPCs), in which guarantees are mainly given on the basis of 'Key Performance Indicators' (KPIs).

Scherm­afbeelding 2023-11-17 om 15.21_ed
CSRD PreScan
Voor wie

Voor wie geldt de CSRD & wanneer?

Vanaf boekjaar 2024 geldt de CSRD voor de ondernemingen die nu al moeten rapporteren op basis van de NFRD (ondernemingen met 500+FTE of maatschappelijke relevantie). De jaarrapportage moet uiterlijk 30 juni 2025 gepubliceerd zijn. Daarna volgen vanaf boekjaar 2025 de grote ondernemingen (2 van de 3: 250+ FTE, balanstotaal 20M+, netto omzet 40M+) en vanaf boekjaar 2026 de beursgenoteerde middelgrote -en kleine ondernemingen. In het kort:

 • Rapport juni 2025 (boekjaar 2024) > 500+FTE | 40M+ omzet | 20M+ vermogen

 • Rapport juni 2026 (boekjaar 2025) > 250+FTE | 50M+ omzet | 25M+ vermogen (2 van 3)

 • Rapport juni 2027 (boekjaar 2026) > 10+FTE | 700K+ omzet | 300K+ vermogen

 

In totaal zullen circa 50.000+ ondernemingen in de Europese Unie op grond van de CSRD duurzaamheidsinformatie in het bestuursverslag moeten opnemen. Daarnaast moet de duurzaamheidsrapportage machine readable zijn en in het naar verwachting in 2024 operationele European Single Acces Point (ESAP) worden gepubliceerd. Niet-beursgenoteerde midden- en kleinbedrijven (MKB) zijn niet in scope, maar zullen vanuit de toeleveringsketen van een CSRD-plichtige onderneming data moeten aanleveren. Wij adviseren om zo snel mogelijk te beginnen met de eerste stappen: de Due Diligence en het Materialiteitsassessment. Deze hebben niet alleen juridische waarde, maar hebben ons inziens een potentiële positieve impact op de (arbeids)marktwaarde van uw onderneming.

Implementatie & limited assurance

Heeft u al een ESG verbeterbeleid en bent u deze al actief aan het implementeren? Dan zal dit grotendeels passen op de CSRD. Het is met name belangrijk om duidelijk te documenteren en rapporteren conform de richtlijnen. Dit kan relatief snel met onze CSRD PreScan.

Over onze CSRD PreScan

Wij adviseren ondernemingen om te beginnen met een CSRD Prescan. Dit is, wat ons betreft, de snelste manier om te toetsen hoe duurzaam de bedrijfsvoering al is, en welke stappen nog gezet moeten worden op weg naar een duurzame bedrijfsvoering. De Prescan geeft u naast inzicht in uw 'materialiteiten' en stakeholders, meteen ook een stappenplan waarin staat wat u nog te doen hebt om straks CSRD compliant te rapporteren: uw CSRD plan van aanpak op hoofdlijnen.

U krijgt direct:

 • Preliminary Priority Assessment mét matrix (Preliminary Double Materiality Assessment)

 • Preliminary Stakeholder Engagement Assessment

 • Plan van Aanpak (GAPS & Next Steps)  

Wij kunnen deze CSRD PreScan snel en relatief eenvoudig doen, omdat wij daarbij gebruik maken van ons Legal Tech platform Stainable. Dit platform is speciaal ontwikkeld voor automated SFDR & CSRD compliant reporting, maar is juist ook een onmisbare tool voor de stappen voorafgaand aan de rapportages.

 

 

Neem contact met ons op als u vragen heeft over CSRD Readiness, CSRD Due Diligence, CSRD Dubbele Materialiteitsassessment of CSRD implementatie. U kunt ook onze ESG Academy bekijken, of deelnemen aan onze webinars. 

CSRD Reporting (met Stainable)

Wij adviseren iedere onderneming eerst te beginnen met bovenstaande CSRD Prescan. Deze toets is in enkele weken te doorlopen, en geeft direct inzicht in uw rapportage template. Voor dit proces maken wij gebruik van het Legal Tech Reporting platform Stainable. Dit slimme systeem geeft aan welke rapportage eisen voor uw bedrijf van toepassing zijn en zet deze eisen meteen om in een rapportage template. U vult deze template handmatig, of deels geautomatiseerd in. Deze template is 100% compliant met de CSRD vereisten, mits alle stappen goed worden doorlopen, en genereert automatisch de onderdelen voor uw jaarrapportage. Hiermee is ook de juridische toets en de 'audittrail' van data vastgelegd. Overigens is Stainable ook een ideale oplossing om diverse ESG compliance scans snel en betrouwbaar uit te voeren.

Boot Advocaten is overigens, net als Blue Building Institute, inhoudelijk nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Stainable.

Meer weten?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over CSRD Prescan, CSRD Due Diligence, het Dubbele Materialiteitsassessment of CSRD rapportage. We helpen graag.

Bekijk ook ons webinar over de CSRD! U kunt hier een link aanvragen. Meer webinars bekijken? Check onze ESG Academy.

Scherm­afbeelding 2023-11-13 om 13.29.48.png
bottom of page