top of page

Europese sustainability wetgeving

De Europese wetgeving rondom duurzaamheid wordt elk jaar verder aangescherpt. Zo worden rapportageverplichtingen en benchmarks steeds gedetailleerder uitgewerkt, ook voor vastgoedondernemers en financiële marktdeelnemers. Denk bijvoorbeeld aan verordeningen zoals:

  • SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation

  • RTS (SFDR level 2) Regulatory Technical Standards

  • CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive

  • ESRS EU Sustainability Reporting Standards

  • Taxonomie

  • Benchmarkverordening 

  • Due Diligence

Het kan voor ondernemers een behoorlijke puzzel zijn om hun ESG beleid praktisch én juridisch correct in te richten. Enerzijds moeten ESG doelstellingen passen bij de strategische doelstellingen en anderzijds moet het beleid en de rapportage op de resultaten voldoen aan de regelgeving. Wij adviseren onze klanten over de regelgeving, de consequenties en de oplossingen. We ontwikkelen ook tooling, waarmee ondernemingen aan hun ESG rapportage verplichtingen kunnen voldoen. Ons nieuwste product is Stainable, waarmee financiële marktdeelnemers nu automatisch hun SFDR/RTS rapportages kunnen opleveren. De CSRD is ook al in beeld. 

Niet juridische klimaat akkoorden

 

ESG beleid kent vele invalshoeken. Op zowel mondiaal als Europees als nationaal niveau is er sprake van klimaatdoelstellingen, neergelegd in een reeks akkoorden (waaronder het Klimaatakkoord van Parijs 2015, het Energieakkoord 2013 en het Grondstoffenakkoord 2017), naast nationale wetgeving (zoals de EPBD-richtlijn, de Energie-efficiëntierichtlijn en de recente Klimaatwet). De noodzaak te komen tot serieuze CO2-reductie is nog eens in een stroomversnelling gebracht door de eind 2018 gewezen uitspraak in het hoger beroep van de Urgenda-zaak. Ook de Verenigde Naties hebben met hun Sustainable Development Goals een duurzaamheidskader neergezet.

Consequenties voor vastgoed

Voor verhuurders en eigenaren worden de wettelijke verplichtingen rondom de verduurzaming van gebouwen steeds ingrijpender. Dat geldt zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw. Zo moeten op basis van het Bouwbesluit 2012 nieuwe gebouwen met ingang van 31 december 2020 Bijna Energie Neutraal (BENG) worden gerealiseerd. Voor gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd geldt deze eis al per 1 januari 2019.

 

Om een gebouw te verduurzamen voldoen de traditionele overeenkomsten niet. Geïntegreerde contracten met een ketenaanpak zijn daarvoor noodzakelijk. Boot Advocaten adviseert bij het opstellen van dergelijke nieuwe overeenkomsten. Ook hebben we veel ervaring met het opstellen van zogeheten (Energie)PrestatieContracten (EPC’s), waarbij vooral garanties worden gegeven op basis van ‘Key Performance Indicators’ (KPI’s).

ESG beleid

 

Duurzaamheidsbeleid staat ook bekend als ESG - environmental, social en governance. Ook voor bouwondernemingen is dit essentieel. ESG beleid heeft een directe impact op het rendement van vastgoed en beleggingen. De invulling van ESG blijft echter ingewikkeld. Ons ESG-team kan u helpen bij het ontwikkelen, invullen en verbeteren van uw ESG-beleid, bij het verzorgen van uw ESG rapportages (stainable.eu) tot en met ESG labels, benchmarks en certificeringen.

 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het ESG-team. 

The-Environmental-Social-And-Governance-
bottom of page