top of page

Sustainable Regulatory & Compliant Reporting (SFDR - ESG - Taxonomie)

Duurzaamheid

Het onderwerp klimaatverandering is (terecht) aan de orde van de dag. Op zowel mondiaal als Europees als nationaal niveau is er sprake van klimaatdoelstellingen, neergelegd in een reeks akkoorden (waaronder het Klimaatakkoord van Parijs 2015, het Energieakkoord 2013 en het Grondstoffenakkoord 2017), alsmede wetgeving (zoals de EPBD-richtlijn, de Energie-efficiëntierichtlijn en de recente Klimaatwet). De noodzaak te komen tot serieuze CO2-reductie is nog eens in een stroomversnelling gebracht door de eind 2018 gewezen uitspraak in het hoger beroep van de Urgenda-zaak.

 

Dit alles leidt ertoe dat voor verhuurders en eigenaren de wettelijke verplichtingen om gebouwen te verduurzamen steeds uitgebreider worden. Dat geldt zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw. Zo moeten op basis van het Bouwbesluit 2012 nieuwe gebouwen met ingang van 31 december 2020 Bijna Energie Neutraal (BENG) worden gerealiseerd. Voor gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd geldt deze eis al per 1 januari 2019.

 

Om een gebouw te verduurzamen voldoen de traditionele overeenkomsten niet. Geïntegreerde contracten met een ketenaanpak zijn daarvoor noodzakelijk. Boot Advocaten kan u bijstaan bij het opstellen van dergelijke nieuwe overeenkomsten. Ook hebben we veel ervaring met het opstellen van zogeheten (Energie)PrestatieContracten (EPC’s), waarbij vooral garanties worden gegeven op basis van ‘Key Performance Indicators’ (KPI’s).

ESG

Niet alleen binnen het bouwrecht wordt er gesproken over duurzaamheid. Andere bedrijven houden zich ook steeds meer bezig met een duurzamere bedrijf. Dit doen zij aan de hand van ESG. ESG staat voor environmental, social en governance. Dit zijn de drie centrale factoren, die gebruikt worden voor het meten van duurzaamheid. ESG is geen wetgeving, maar een begrip ontwikkeld door én voor ondernemingen. Dit begrip is ontstaan uit het idee dat ondernemingen zich zouden moeten richten op duurzaamheid van de ondernemingen niet alleen op de hoeveelheid winst die bereikt kan worden.

 

Veel ondernemingen zijn tot de conclusie gekomen dat ESG een opkomende markt is en willen naar aanleiding daarvan een eigen ESG-beleid opstellen. Wanneer ondernemingen zich houden aan een goed ESG-beleid, wordt er op langer termijn een sterker rendement ontwikkeld. De invulling van ESG blijft echter ingewikkeld. Het ESG-team kan u helpen bij het ontwikkelen, invullen en verbeteren van uw ESG-beleid.

 

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het ESG-team. Het ESG-team houdt zich bezig met adviseren over ESG. Zij adviseren met name op het gebied van het sociale (S) criterium van ESG en over hoe deze zou kunnen worden ingevuld/verbeterd.

The-Environmental-Social-And-Governance-
bottom of page