Circulariteit en Duurzaamheid

Het onderwerp klimaatverandering is (terecht) aan de orde van de dag. Op zowel mondiaal als Europees als nationaal niveau is er sprake van klimaatdoelstellingen, neergelegd in een reeks akkoorden (waaronder het Klimaatakkoord van Parijs 2015, het Energieakkoord 2013 en het Grondstoffenakkoord 2017), alsmede wetgeving (zoals de EPBD-richtlijn, de Energie-efficiëntierichtlijn en de recente Klimaatwet). De noodzaak te komen tot serieuze CO2-reductie is nog eens in een stroomversnelling gebracht door de eind 2018 gewezen uitspraak in het hoger beroep van de Urgenda-zaak.

Dit alles leidt ertoe dat voor verhuurders en eigenaren de wettelijke verplichtingen om gebouwen te verduurzamen steeds uitgebreider worden. Dat geldt zowel voor bestaande bouw als voor nieuwbouw. Zo moeten op basis van het Bouwbesluit 2012 nieuwe gebouwen met ingang van 31 december 2020 Bijna Energie Neutraal (BENG) worden gerealiseerd. Voor gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd geldt deze eis al per 1 januari 2019.

 

Om een gebouw te verduurzamen voldoen de traditionele overeenkomsten niet. Geïntegreerde contracten met een ketenaanpak zijn daarvoor noodzakelijk. Boot Advocaten kan u bijstaan bij het opstellen van dergelijke nieuwe overeenkomsten. Ook hebben we veel ervaring met het opstellen van zogeheten (Energie)PrestatieContracten (EPC’s), waarbij vooral garanties worden gegeven op basis van ‘Key Performance Indicators’ (KPI’s).

 

Circulariteit

Onderdeel van de verduurzaming is de overgang naar een circulair economie. Inmiddels zijn er gebouwen gerealiseerd die geduid worden als ‘circulair’, zoals de tijdelijke rechtbank in Amsterdam, het stadskantoor in Venlo, het hoofdkantoor van Alliander in Arnhem en de supermarkt van Albert Heijn in Gouda. De principes reduce, re-use en recycle van materialen en grondstoffengebruik vinden we in deze gebouwen terug, evenals (zo goed als) energieneutraliteit.

Een belangrijk speerpunt van de circulaire filosofie is dat (onderdelen van) gebouwen en inrichting op een zo hoogwaardig mogelijke wijze kunnen worden hergebruikt. Er zijn verschillende normering en meetsystemen op de markt beschikbaar die de mate van duurzaamheid, gezondheid en/of circulariteit objectief inzichtelijk kunnen maken. Boot Advocaten kan u bijstaan bij de realisatie van een circulaire uitvraag en het opstellen van circulaire contracten.

 

 

Cronenburg 152

1081 GN Amsterdam
 

Postbus 75810

1070 AV Amsterdam

T +31 (0)20 50 41 570

F +31 (0)20 50 41 589

secretariaat@bootadvocaten.nl

KVK: 34192267
BTW: NL812146608b01

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               Klachtenregeling

  • Linkedin Boot advocaten