top of page

WELL 

De WELL Building Standard is een middel voor gebouwen en organisaties om meer doordachte en doelbewuste ruimtes te leveren die de menselijke gezondheid en het welzijn bevorderen. WELL wordt ondersteund door het meest recente wetenschappelijke onderzoek. Het omvat strategieën die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid door het vaststellen van prestatienormen voor ontwerp interventies, operationele protocollen en beleid. Daarnaast omvat het een verbintenis tot het bevorderen van een cultuur van gezondheid en welzijn. Voortbouwend op het baanbrekende fundament van de eerste versie van de WELL Building Standard (WELL v1), is WELL v2 gebaseerd op de expertise van duizenden WELL-gebruikers, praktijkmensen, medische professionals, deskundigen op het gebied van volksgezondheid en bouwwetenschappers over de hele wereld.

WELL v2 is de meest rigoureus geteste en doorgelichte versie van de WELL Building Standard (WELL) tot op heden, waardoor het het belangrijkste kader is voor het bevorderen van gezondheid en welzijn over de hele wereld.

Het belang van het creëren van een gezonde werk- en leefomgeving voor de mensen die in uw gebouwen werken, evenals de energiebesparende maatregelen voor uw bedrijfsvastgoed portefeuille, is nu groter dan ooit.

In toenemende mate bieden deze aspecten niet alleen een concurrentievoordeel, maar zijn ze ook een wettelijke vereiste geworden. 

 

We gaan het volgende hoofdstuk van (menselijke) duurzaamheid in, nu Europese regelgeving partijen in de vastgoedmarkt steeds meer verplicht om klimaat- en sociale risico's toe te wijzen, te rapporteren en uiteindelijk aan te pakken. Het is daarom van vitaal belang dat bedrijven, investeerders en financiële instellingen, samen met marktspelers in de bouwsector en eindgebruikers, nieuw en beter beleid ontwikkelen voor de vermindering van het energieverbruik en de uitstoot van koolstofdioxide, en daarbij de ESG-principes en nalevingen integreren.

bottom of page