top of page

18 juni 2018 - Bijeenkomst Deense Ambassade

Van BENG naar beter

Gisteren was er een bijeenkomst op de Deense Ambassade te Den Haag met als doel de op handen zijnde regelgeving rondom Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) integraler te bekijken dan de overheid nu doet.

De huidige Nederlandse ambities voor energieneutraal bouwen zijn teveel gericht op CO2-reductie alleen. 

Alexandra Boot haar aandeel ging voornamelijk over de Europese Richtlijn (EPBD 2018 Energy Performance Building Directive) die deze maand wordt gepubliceerd. 

Energiereductie zou volgens haar hand in hand gaan moeten gaan met onder andere brandveiligheid en een beter binnenklimaat. “In de energietransitie zijn gezondheid en veiligheid in de gebouwde omgeving dé sleutel naar werkbare businessmodellen voor investeerders 

en eindgebruikers. Daarmee wordt ook een ander doel bereikt: terugdringen van de zorgkosten van circa 100 miljard op jaarbasis en betere besteding van gelden van pensioenfondsen en

(zorg)verzekeraars.” Een bredere benadering van BENG zou daarom goed aansluiten op de EPBD 2018, is de gedachte.

Lees het volledige persbericht

Lees meer informatie van BENG naar beter

bottom of page