Cursus Regelgeving Duurzaamheid en Gezondheid

Duurzame en gezonde gebouwen en locaties hebben de toekomst. De overheid gaat steeds verder in regulering van de sector als het gaat om duurzaamheid en gezondheid. Die gaat veel verder dan het bekende voorbeeld van het verplichte C-label voor kantoorgebouwen in 2023. Voor de vastgoedprofessional is kennis over deze wet- en regelgeving cruciaal en essentieel voor het succesvol realiseren en adviseren over projecten.


Je resultaten na het volgen van deze cursus:


· Publiekrechtelijk:

o Je kunt bouwplannen toetsen aan het actuele juridische kader (milieuregelgeving, ruimtelijke ordeningsregelgeving, de crisis- en herstelwet enz.) en het koppelen daarvan aan de huidige innovaties en technologische ontwikkelingen.

o Je weet wat de uitdagingen en mogelijkheden in toekomstige duurzame wetgeving, zoals de Omgevingswet, zijn en je kan die relateren aan nieuwe instrumenten zoals het omgevingsplan (en het bestemmingsplan verbrede reikwijdte).


· Publiek/Privaatrechtelijk:

o Je weet aan welke Europese en nationale verplichtingen een gebouweigenaar of gebruiker moet voldoen.

o Je heb inzicht in verordeningen van de Europese Unie die er op neer komen dat de financiële sector actief betrokken gaat worden bij de huidige verduurzamingsslag en haar verantwoordelijkheid moet nemen voor het milieu en de maatschappij.

o Ken het belang van de Europese verordeningen omtrent verduurzaming zoals de Energy Performance of Building Directive (EPBD) richtlijn en de Energie-efficiëntierichtlijn. De EPBD-richtlijn beoogt dat vanaf 1 januari 2020 alle nieuw gerealiseerde gebouwen Bijna Energieneutraal (BENG) zijn.

o Je bent op de hoogte waar de staan met de transformatie naar een circulaire economie en hoe circulariteit in de praktijk werkt.


· Privaatrechtelijk:

o Je hebt inzicht in de verschillende duurzaamheidscertificeringen (zoals de WELL BUILDING STANDARD, BREEAM of LEED).

o Je bent op de hoogte hoe duurzaamheid in een aanbesteding kan worden verwerkt waar je op moet letten bij het opstellen van een duurzame uitvraag.

o De bent op de hoogte van de verschillende contractvormen die kunnen worden gebruikt om een gebouw te verduurzamen en hoe deze contracten werken (zoals bijvoorbeeld een Energie Prestatie Contract).


Meld je aan via de volgende link: https://bluebuildinginstitute.nl/2020-cursus-kalender/


 

 

Cronenburg 152

1081 GN Amsterdam
 

Postbus 75810

1070 AV Amsterdam

T +31 (0)20 50 41 570

F +31 (0)20 50 41 589

secretariaat@bootadvocaten.nl

KVK: 34192267
BTW: NL812146608b01

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               Klachtenregeling

  • Linkedin Boot advocaten