Blue Building Institute: Aanjager van gezonde gebouwen

Deerns heeft op juni 2017 dit interview met Alexandra Jurgens-Boot in de 14de editie van de Deerns iD magazine gepubliceerd. Deerns is een onafhankelijk ingenieursbureau op het gebied van installatietechniek, energieconcepten en bouwfysica.


Hieronder vindt u een ongewijzigde reproductie van het originele interview.

Blue BuiIding Institute (BBI) is in Nederland een van de drijvende krachten achter een gezonde gebouwde omgeving. Deze non-profit organisatie heeft als doelstelling een beweging rondom gezonde gebouwen op gang te brengen en te versnellen. BBI brengt eigenaren, gebruikers, adviseurs en kennisinstellingen in de vastgoedsector bij elkaar en initieert best practices en onderzoek naar het meetbaar maken van de invloed van gebouwen op de gezondheid van gebruikers. Het vertalen van de in de VS

ontwikkelde WELL Building Standard naar de Nederlandse praktijk is onderdeel van deze activiteiten. Een gesprek met medeoprichter Alexandra Boot over de visie en unieke werkwijze van Blue Building Institute.


Het Blue Building Institute (BBI) is een kennisinstituut, netwerkplatform, incubator

en initiator op het grensvlak tussen gezondheid, welzijn, technologie en gebouwen. Initiatiefnemers zijn Lara Muller (CEO), Alexandra Boot (CFO) en Francesco Franchimon (Knowledge Director). De missie van het Blue Building Institute is het bevorderen van menselijk welzijn en gezondheid via de gebouwde omgeving. Boot: “Onderzoek wijst uit dat gebouwen een enorme impact op mensen hebben. Of het nu gaat om de productiviteit en het welbevinden van medewerkers in kantoren, de vitaliteit van burgers in woningen, de leerprestaties van onze kinderen op school of het comfort in winkels en daarmee het koopgedrag van consumenten. Door de gebouwde omgeving gezonder te maken kunnen we deze situaties op een positieve manier beïnvloeden met louter voordelen als resultaat: van productievere medewerkers en vitalere burgers tot beter presterende kinderen en kooplustige consumenten.”


Ontstaan van Blue Building Institute

“Gezond bouwen betekent dat je verschillende partijen om de tafel moet krijgen”, vervolgt Boot. “Van vastgoedeigenaren en eindgebruikers tot zorgverzekeraars en HR. We vinden dit zo belangrijk dat we niet wilden afwachten tot het zou ‘ontstaan’ maar zelf het initiatief hebben genomen. We hebben tegen elkaar gezegd: wij gaan de kar trekken. Dat was het begin van het Blue Building Institute.” Tijdens de internationale vastgoedbeurs PROVADA in 2016 is het Blue Building Institute officieel gelanceerd. Bij de lancering hebben twee typen Founding Partners een Memorandum of Understanding getekend: Real Estate Founding Partners en Consulting Founding Partners. Met de Real Estate Founding Partners wordt de vraagkant gemobiliseerd zodat de WELL Building Standard tot de project­ ontwikkeling gaat behoren. De Consulting Partners helpen de vertaling te maken van de Amerikaanse WELL certificering naar de Nederlandse en Europese normen. Deerns is een van de vijf Consulting Partners.


Van visie naar praktijk

Het bij elkaar brengen van partijen die de visie van BBI willen vertalen naar de praktijk, is sinds de oprichting een van de voornaamste speerpunten. Boot: “Want alleen dan ontstaat er aansluiting tussen vraag en aanbod, alleen dan creëren wij een basis voor waar het om gaat: een toekomstbestendige gebouwde omgeving met impact op mensen en rendement.”

De inspanningen van BBI hebben inmiddels geleid tot een aantal koploper projecten in de retail, kantoren en woningmarkt. “Aan het einde van dit jaar verwachten we één bestaande en twee nieuwe supermarkten van Ahold langs de lat van de WELL Building Standard te hebben gelegd. Vastgoedontwikkelaars CBRE en AM Red zijn bezig om het WTC in Utrecht als eerste kantoorgebouw gecertificeerd te krijgen volgens de ‘verharde’ WELL Building

normen. Vesteda is bezig woningprojecten te selecteren die ook WELL gecertificeerd kunnen worden. Aan de hand van de eerste resultaten kunnen er conclusies getrokken worden die van invloed kunnen zijn op het hele portfolio. Er zijn inmiddels ook gemeenten

die geïnteresseerd zijn in gebiedsontwikkeling waarbij de gezondheid en welzijn van

de mens meer centraal staan, zogeheten WELL Districts”, aldus Boot.


De komende twee jaar richt het instituut zich voornamelijk op het verder opzetten en uitrollen van koploperprojecten. “We willen met een aantal vooruitstrevende partijen laten zien dat gezond bouwen kan en dat het rendabel is. De WELL Building Standard is volgens Boot vooralsnog de meest integrale en robuuste benadering van gezonde gebouwen. “De certificering stopt niet bij alleen de gebouweigenschappen, maar geeft ook aandacht aan

voeding, beweging en mentale aspecten. Het bevorderen van gezondheid en welzijn kan alleen plaatsvinden door een holistische benadering.”


Gezonde business case

Mede door de economische crisis lijken steeds meer partijen zich bewust van de potentie van gezonde gebouwen. “Lage energieprijzen hebben de business case voor energiezuinige gebouwen onder druk gezet”, licht Boot toe. “Ook andere ontwikkelingen en issues, zoals meer bewustzijn van MVO, technologische ontwikkelingen en stringentere regelgeving zorgen ervoor dat gezonde gebouwen als business case steeds relevanter worden. Kennis, productiviteit en creativiteit vormen meer en meer de basis van concurrentie voordeel van innovatieve bedrijven. Organisaties zien in dat verbeterde werkomgevingen deze eigenschappen kunnen stimuleren.” Gezond bouwen kan volgens Boot ook een antwoord zijn op de leegstand van kantoren. “Door deze te verbeteren, worden ze aantrekkelijk.” Ten

slotte kan een gezonde gebouwde omgeving een bijdrage leveren aan ziektepreventie. Dit vormt volgens Boot immers de sleutel tot een houdbare financiering van het zorgstelsel. “Het koppelen van de zorgsector aan de vastgoedsector is noodzakelijk en een grote uitdaging. Ook van deze uitdaging zijn wij ons meer dan bewust en daar hebben wij ook al de eerste kleine stapjes in gezet. Zorgverzekeraars zouden in het kader van preventie en/of beperking van ziektekosten een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde businesscase.”

Het meetbaar maken van zaken als comfort en productiviteit is met behulp van bestaande technische tools, zoals een in België ontwikkelde comfortmeter, al mogelijk, weet Boot. “Maar er valt nog veel meer te onderzoeken om gezond bouwen smart te maken. Wij werken samen met onze partners, waaronder Delos, de initiator van het International WELL Building Institute. Ik vind het erg interessant om de Amerikaanse en Europese onderzoeks­

resultaten en financiële modellen voor de Nederlandse praktijk toegankelijk te maken en te vertalen in innovatieve juridische contracten. Contracteren op basis van omzet is al een realiteit, contracteren op basis van KPI’s, waaronder productiviteit en comfort, is dichterbij dan we denken. De technologie dendert door en smart en intellectual buildings gaan onze levenswijze meer en meer beïnvloeden, omdat er steeds meer data worden gegenereerd.

Laten we er wel voor zorgen dat het menselijk welzijn de inzet blijft!” 

 

Cronenburg 152

1081 GN Amsterdam
 

Postbus 75810

1070 AV Amsterdam

T +31 (0)20 50 41 570

F +31 (0)20 50 41 589

secretariaat@bootadvocaten.nl

KVK: 34192267
BTW: NL812146608b01

Algemene Voorwaarden               Privacyverklaring               Klachtenregeling

  • Linkedin Boot advocaten