top of page

Bouw- en vastgoedrecht vormen al 25 jaar ons metier. Of het nu gaat om kantoren, woningen, scholen of andere gebouwen: Boot Advocaten ondersteunt u bij aanbesteding, (her)financiering en contractering. We adviseren en helpen u bij het realiseren van (veranderende) strategische doelstellingen. Bij complexe project- en gebiedsontwikkelingen begeleiden we u vanaf de eerste strategiebespreking tot en met de aanbesteding, realisatie en exploitatie. De laatste tijd worden we tevens veel gevraagd voor projecten gericht op de verduurzaming van bestaande bouw, duurzame projectontwikkeling en lokale energieopwekking.

Boot Advocaten wordt door opdrachtgevers vaak actief betrokken bij de voorfase van bouw- en projectontwikkelingstrajecten, door te adviseren over zaken als bouwtijdverlenging, meer- en minderwerk, verrekenbare hoeveelheden, kostenverhogende omstandigheden, oplevering en waarschuwingsplicht.

Maar we adviseren partijen ook na oplevering, over zaken als verborgen gebreken, ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, bouwtijdoverschrijding, schade als gevolg van bouwwerkzaamheden en (CAR)-verzekeringsgeschillen.

Met gevoel voor politieke verhoudingen

Bij project- en gebiedsontwikkeling begeleiden we zowel nieuwbouw als stedelijke herontwikkeling. Belangrijke succesfactor is dat we niet alleen kennis hebben van privaat, publiek en Europees recht, maar ook inzicht in technische specificaties, planning en budget. Dat alles passen we in samenhang toe, met gevoel voor de politieke verhoudingen.

Boot Advocaten is zeer ervaren in het voeren van heronderhandelingen en/of openbreken van contracten (waaronder bouwclaims), het ontvlechten van samenwerkingsverbanden, het procederen over het niet-nakomen van verplichtingen (Financial Recovery) of juist het bewerkstelligen van faillissementen in de bouw en vastgoedsector.

Gemeente Den Haag

Boot Advocaten heeft de gemeente Den Haag bijgestaan 

Lees meer...

Stadskantoor Utrecht

Boot Advocaten heeft de bouwer van de staalconstructie van het nieuwe stadskantoor .......

Lees meer...

Zurichtoren

Algehele begeleiding van de onderaannemer bij de realisatie van de Zürichtoren te Den Haag. Het opstellen van contracten 

Lees meer...

Museum De Hermitage Amsterdam

Boot Advocaten heeft Stichting Hermitage aan de Amstel begeleidt bij de juridische aspecten aangaande de vestiging van het museum met 

Lees meer...

Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam/Meerjaren Vervangingsplan

Boot Advocaten is namens het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam betrokken geweest bij de begeleiding van de uitvoering van het Meerjaren Vervangingsplan bestaande uit het vernieuwen van 

Lees meer...

1 / 6

Please reload

bottom of page