Zorginstellingen

PIETER VAN FOREEST – PROJECTEN


Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest exploiteert 23 locaties van zelfstandige wooneenheden, woonzorgcentra, verpleegontmoetingscentra en verpleeghuizen voor ouderen in de Randstad. Boot Advocaten heeft de stichting onder meer bijgestaan in bestemmingsplanprocedures in de gemeente  Pijnacker Nootdorp en de gemeente Teylingen.

HERENSTAETE VOORHOUT


Bootadvocaten adviseert Timpaan, een maatschappelijk georiënteerde ontwikkelaar die zich toelegt op de bouw van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige woningen voor starters, senioren, minder validen en mensen met een zorgindicatie. Over een ontwikkeling op  het terrein van het voormalige verzorgingshuis Agnes … lees meer

MFA GORINCHEM


Advisering ten aanzien van de meest gunstige fiscale en juridische structuur voor samenwerking ten behoeve van de gezamenlijk door de gemeente, de woningcorporatie, de onderwijsinstelling en de zorginstellingen te realiseren multifunctioneel complex met onderwijs-, woon- en zorgfuncties. Implementeren van het … lees meer

ZEEHOSPITIUM KATWIJK


Boot Advocaten adviseert en staat het Rijnlands Revalidatie Centrum bij in een geschil rondom een grondexploitatieberekening. Het betreft een geschil over de uitwerking en reikwijdte van een overeenkomst.

ZORGINSTELLING VLEUTEN – DE MEERN


Opstellen samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van een multifunctioneel zorgvoorzieningencentrum tussen een plaatselijke woningcorporatie en een zorginstelling. Opstellen koopovereenkomst, waarbij het gerealiseerde zorggebouw aan de zorginstelling werd verkocht. Tevens de verhuurovereenkomsten van 20 bijbehorende zorgappartementen

ZORGINSTELLING ARNHEM


Opstellen realisatie- en samenwerkingsovereenkomst tussen een grote woningcorporatie en een landelijke werkende zorginstelling ten behoeve van de ontwikkeling van een woonzorgproject met 18 semi-zelfstandige wooneenheden en algemene ruimten. Verzorgen huurovereenkomst met de zorginstelling en de onderhuurovereenkomsten voor de bewoners.

ST. JORISWEG DELFT


Boot advocaten adviseert GGZ Delfland over de verplaatsing van panden en nieuwbouw met 140 plaatsen op de locatie St. Jorisweg te Delft. Op het terrein van GGZ Delfland aan de St. Jorisweg te Delft, verrijst een geheel nieuwe kliniek met … lees meer