Nieuws, zorg

De strijd is nog niet beslecht


Is een zorgverzekeraar wel of niet aanbestedingsplichtig? Op 12 mei 2015 sprak het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich uit over de vraag of CZ als aanbestedende dienst moet worden aangemerkt. Nadat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant op 19 juni 2014 op … lees meer

Zorgverzekeraar CZ geen aanbestedende dienst


Boot advocaten voerde een procedure tegen zorgverzekeraar CZ waarin aan de voorzieningenrechter de vraag werd voorgelegd of CZ een aanbestedende dienst is. De voorzieningenrechter oordeelde dat dit inderdaad het geval was (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 juni 2014). Het Hof Den Bosch … lees meer

Decentralisatie Zorg vergroot kans op corruptie.


Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken door AEF blijkt dat de decentralisatie van rijkstaken naar decentrale overheden gevolgen kan hebben voor het functioneren van het openbaar bestuur (lees: gemeenten) en risico’s op het vlak van integriteit met zich … lees meer

24 november Zorgdebat – inkoop en aanbesteden


Inkoop en aanbestedingen in de zorg verlopen niet geheel vlekkeloos. En dat is zachtjes uitgedrukt. Het moet echt anders. Want er zijn deugdelijke zorgorganisaties die buiten de boot vallen, omdat ze het inkoop- en aanbestedingstraject niet goed doorlopen. Er zijn … lees meer

Zorgverzekeraar verplicht tot aanbesteden


Naar aanleiding van het oordeel van de Bredase rechter is er de afgelopen periode al veel geschreven over de zaak Hollister tegen CZ. Geoordeeld is dat zorgverzekeraar CZ verplicht is tot aanbesteden. Achter de schermen werken Bob van der Kamp en Jeroen … lees meer

Expert Meeting Inkoop Nieuwe Zorgtaken


De transities in het Sociale Domein op het gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie vragen van gemeenten dat zij een visie ontwikkelen op de inkoop van deze nieuwe taken. Contracten moeten immers vóór 2015 worden gesloten. Maar hoe kunnen gemeenten … lees meer

interview MR-magazine met Bob van der Kamp


Overstap van de week: Bob van der Kamp dinsdag 22 oktober 2013 door redactie Mr. Overstap van de week is Bob van der Kamp. Hij is per 1 oktober overgestapt van Med-legal naar Boot advocaten. Van der Kamp werkt voor cliënten … lees meer