Woningbouwcorporaties

Aedes en ESCo netwerk over WoCo verduurzaming


Verduurzamen 2.0 voor woningcorporaties. Goed voor de portemonnee, woningkwaliteit & milieu Op woensdag 3 december 2014 organiseerde ESCoNetwerk.nl met Aedes een seminar over verduurzamen voor woningcorporaties. Panelleden Alexandra Boot (Boot Advocaten), John Braakman (ZON Energie) en Jos Wetters (Tenman) startten … lees meer

Eerste concrete stap naar verduurzaming woningvoorraad


Minister Blok heeft een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk moet maken om een energieprestatievergoeding overeen te komen tussen verhuurder en huurder. Tot 26 november 2014 is het mogelijk omvia een internetconsultatie input te geven vanuit de markt. De investeringen die … lees meer

Wijziging Warmtewet


De minister van Economische Zaken heeft een reactie gegeven op de onduidelijkheden en een wijziging van de Warmtewet aangekondigd. De invoering van de Warmtewet per 1 januari 2014 heeft op verschillende punten tot vragen en discussie geleid, vooral op de … lees meer

PROJECT SASSEMBOURG


Boot Advocaten adviseert en begeleid Woonstichting De Vooruitgang in de aanbesteding en de contractering van het project Sassembourg. Dit woon-zorgproject bestaat uit de realisatie van 91 huur- en koopwoningen, een parkeergarage en de bouw c.q. exploitatie van de WKO. Warmte … lees meer

SPOORZONE BREDA


Boot advocaten heeft een samenwerkingsverband tussen een projectontwikkelaar/aannemer en twee woningcorporaties begeleid en gestructureerd  ten behoeve van de aankoop van percelen grond in de spoorzone Breda en de voorgenomen nieuwbouwontwikkelingen (woningen, kantoor). In samenwerking met fiscalisten is de meest optimale … lees meer

VICTORSCHOOL-PUYCKENDAM NOORDWIJK


Boot Advocaten adviseert de Woningstichting bij de herontwikkeling van Complex Victorschool-Puyckendam te Noordwijkerhout, waarbij een 20 klassige school, 126 appartementen en een voorziening voor dementerenden zal worden gerealiseerd. Boot Advocaten heeft hierbij de aanbestedingsrechtelijke aspecten, staatssteunaspecten en fiscale aspecten in … lees meer

LANDGOED STERRENBERG


Boot advocaten adviseert bij de projectontwikkeling en transacties voor landgoed Sterrenberg.  Stichting Mitros bouwt in totaal 112 woningen op de Sterrenberg.

PROJECT WESTFLANK HAARLEMMERMEER


Boot heeft namens Woonstichting de Vooruitgang onderhandelingen gevoerd met de diverse betrokken overheden en andere steakholders in het plangebied over de aan en verkoop van grondposities, de grondexploitatie, de ontwikkelclaims en de te voeren strategie richting de publieke overheden vanuit … lees meer

VROONERMEER-NOORD


Boot Advocaten adviseert en begeleidt deze Woningstichting bij de grondtransacties in verband met de herontwikkeling van het gebied Vroonermeer-Noord. De Stichting wil circa 35 woningen realiseren.

PROJECT ZIJDERVELD


Boot Advocaten heeft Volksbelang begeleid bij de contractering, waaronder de intentie- en samenwerkingsovereenkomst en de gronduitgifte-overeenkomsten voor 31 woningen,12 zorgwoningen, en een Multi- functionele ruimte ontwikkelen in de dorpskern Zijderveld in de gemeente Vianen.

DRENTSE HOEK DEN HAAG


Boot Advocaten heeft Woningstichting Haag Wonen bijgestaan in een geschil over het complex Drentse Hoek (oplevering 2010), bestaande uit 107 woningen, 2 bedrijfsruimten en 83 parkeerplaatsen.

NIEUWE RHIJNGEEST OEGSTGEEST


Boot Advocaten heeft de onderhandelingen gevoerd en procedures gevoerd over de grondtransacties, contracten opgesteld voor de samenwerking en projectontwikkeling (van zelfrealisatiemodel naar bouwclaimmodel) en onderhandelingen tussen ontwikkelaars onderling en met de Gemeente begeleid, waarbij diverse bestuurlijke, juridische en fiscale perikelen … lees meer

YMERE


Jansonius terrein Hoofddorp, Project Overhoeks Amsterdam Boot staat het ontwikkelbedrijf van woningcorporatie Ymere bij in diverse projecten.

PROJECT ORANJEBUURT SASSENHEIM


Boot Advocaten treedt al jaren op als adviseur van De Vooruitgang (woningcorporatie) bij de ontwikkeling en realisatie van de Oranjebuurt in Sassenheim (ca.  250 koop- en huurwoningen). Het project de Oranjebuurt te Sassenheim is door de minister van VROM aangewezen … lees meer

PLEINTJE SINT JEROENSWEG NOORDWIJK


Boot Advocaten begeleidt de Noordwijkse woonstichting bij de aanbesteding, grond-, realiserings- en koopovereenkomsten inzake een woningbouwproject met circa 51 woningen en een ondergrondse parkeerkelder met circa 70 parkeerplaatsen.

OPENBARE GEBIEDEN LELYSTAD


Boot advocaten adviseert de woningcorporatie bij de herontwikkeling in Lelystad op grond van een publiek-private raamovereenkomst met de gemeente met een looptijd van dertig jaar. Op basis van deze raamovereenkomst worden diverse grote woonwijken en openbare gebieden van Lelystad (Schouw, … lees meer

PROJECT STERRENBAD WASSENAAR


Boot advocaten adviseert de Wassenaarsche Bouwstichting bij de verkoop en realisatie van een nieuwbouwplan voor de locatie van het voormalige Sterrenbad in Wassenaar. Boot advocaten ondersteunt de stichting bij de onderhandelingen met de gemeente over de grondtransactie en de nieuwe … lees meer

TILBURG NOORD


Advisering van woningcorporaties in Tilburg bij de vormgeving van een publiek-private samenwerking die model staat voor de totale herontwikkeling van Tilburg-Noord. Op deelprojecten is tevens met projectontwikkelaars, beleggers en grootwinkelbedrijven samengewerkt.

DE HATERT NIJMEGEN


Algehele juridische begeleiding van de contractvorming ten behoeve van een woningcorporatie bij de herontwikkeling van bestaand bezit en de realisatie van nieuwe woningen in samenwerking met de gemeente en een andere corporatie, onder ander ter verbetering van de leefbaarheid van … lees meer

WAARDGRACHT LEIDEN


Contractvorming ten behoeve van een corporatie in Leiden in het kader van de herontwikkeling van bestaand woningbezit en de ontwikkeling en realisatie van het woon-zorgcomplex ‘Waardgracht’.

DUIN EN BOLLENSTREEK


Algehele begeleiding van een toonaangevende woningcorporatie in de Duin en Bollenstreek ter zake van projectontwikkeling, samenwerkingsverbanden, herstructurering, vastgoedportefeuille en aan- en verkoop.

HERSTRUCTURERING VASTGOEDPORTEFEUILLES


Advisering inzake de herstructurering van de vastgoedportefeuille van woningcorporaties in onder meer Amsterdam en Eindhoven. Bijvoorbeeld het samenwerkingsverband ‘Kristal’.

OPTING-OUT


Advisering over de juridische, fiscale en economische gevolgen van uittreding van de woningcorporatie uit het bestaande bestel (opting-out) in Amsterdam en Den Helder.

TEYLINGEN


Boot Advocaten adviseert twee woningcorporaties in de gemeente Teylingen ten aanzien van samenwerkingen met VROM, de gemeente en private partijen. De gebiedsontwikkeling omvat voornamelijk de bouw van koop- en huurwoningen en zorgvoorzieningen. De verwachte investering tot 2012 is € 216.000.000. … lees meer