Projectontwikkelaars

HERENSTAETE VOORHOUT


Bootadvocaten adviseert Timpaan, een maatschappelijk georiënteerde ontwikkelaar die zich toelegt op de bouw van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige woningen voor starters, senioren, minder validen en mensen met een zorgindicatie. Over een ontwikkeling op  het terrein van het voormalige verzorgingshuis Agnes … lees meer

MARKTHAL ROTTERDAM BV


Boot Advocaten heeft de ontwikkelaar Vesteda geadviseerd over de contractering met betrekking tot het project Markthal te Rotterdam. Het commerciële gedeelte van de geplande markthal in het centrum van Rotterdaml bestaat uit een overdekte marktvloer met 100 versunits, 4.600m² voor … lees meer

PROJECT TE LEIDEN


Boot Advocaten adviseert en staat De Raad Bouwontwikkeling bij in een geschil met de gemeente Leiden. Het geschil betreft een project waarbij een 1.420m² kantoorruimte en 5.615m² bedrijfsruimte zou worden gerealiseerd.

POELZONE WESTLAND


Boot Advocaten heeft Grontmij B.V. bij gestaan in een gezamenlijk project van de gemeente Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de ontwikkelingsmaatschappij Ons Nieuwe Westland. Het project Poelzone omvat  een gebied van 500 ha en vertegenwoordigt een investeringsprogramma van € … lees meer

SENNEMALOCATIE WINSUM


Boot Advocaten staat ontwikkelaar Montagne in rechte bij in een geschil met de gemeente met betrekking tot waarderingsdiscussies, aankoop, contractering over de ontwikkeling van de Sennema locatie, een project in het centrum van de gemeente Winsum. De gemeente stelde dat … lees meer

PIET HEIN BUILDINGS AMSTERDAM


Boot Advocaten heeft de eigenaar van de Piet Hein Buildings bijgestaan in een dispuut over de grondaankoop voor de nieuwbouw van het hoofdkantoor van een energiebedrijf met de gemeente

PLAN JAAGPAD OOST KANAALOEVER ALKMAAR


Boot Advocaten begeleidt en adviseert PRN, een projectontwikkelaar met een grote grondpositie langs het Noord Hollands Kanaal in Alkmaar. Namens de ontwikkelaar voert Boot Advocaten de onderhandelingen en gesprekken met de gemeente en andere betrokken partijen, gericht op de contractering … lees meer

WONINGPORTEFEUILLES AMSTERDAM


Boot Advocaten staat de belegger/projectontwikkelaar bij in een geschil over de verkoop van een tweetal woningportefeuilles aan eenb elegger.  

PROJECT SCHINKELPOLDER


Boot Advocaten adviseert Springflower Holding B.V.  inzake een aantal grondtransacties rondom dit project. Boot Advocaten begeleidt Springflower bij het opstellen van diverse overeenkomsten en het oplossen van ontstane geschillen.

PPO TERREIN LISSE


Boot Advocaten behartigt de belangen van Romeyn projectontwikkeling bij de herontwikkeling van de terreinen van de voormalige Landbouwschool tot bedrijven terrein en draagt zorg voor de benodigde nieuwe contracten om de door de ontwikkelaar beoogde bebouwing mogelijk te maken.

MELMERPARK/POLDERPOORT KAMPEN


Boot Advocaten heeft – zowel in als buiten rechte – onder andere  Polderpoort BV geadviseerd en begeleid. Bij het te realiseren bedrijvenpark, bestaande uit grootschalige en perifere detailhandel, hotel- en overige horecavoorzieningen, andere commerciële voorzieningen, parkeer- en groenvoorzieningen en bijbehorende … lees meer

ONDERDIJKSERIJWEG ZWIJNDRECHT


Boot Advocaten heeft projectontwikkelaar AMS begeleid bij de totstandkoming van de met Bouwfonds gesloten samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de realisering van het project Onderdijkseweg te Zwijndrecht.

GROOT SWANLA ZUIDPLAS


Boot Advocaten heeft de ontwikkelaar Synchroon bijgestaan in de beroepsprocedures tegen de afgegeven vergunningen en geadviseerd over de reparatie van de aan de vergunningen ten grondslag liggende planologische procedures. Boot Advocaten staat de ontwikkelaar ook bij in de planschadeprocedures.

BEDRIJVENTERREIN DE NIEUWE WETERING BERGAMBACHT


Op bedrijventerrein de Nieuwe Wetering wordt 9,5 hectare nieuwe uitgeefbaar bedrijventerrein gerealiseerd in de klasse tot en met milieucategorie 4.2.. Boot advocaten staat de cliënt bij in de ruimtelijke ordening en planschadeprocedures met betrekking tot dit plan.