Private Sector, niet bouw gerelateerd

JOINT-VENTURE VERVOERSMAATSCHAPPIJEN


Advisering in het kader van het aanbestedingsrecht over een voorgenomen joint-venture tussen de grootste vervoersmaatschappijen van Nederland en België.

VERVANGING TRAMLIJN UTRECHT CS-NIEUWEGEIN,


De aanbesteding van de vervanging van de tramlijn Utrecht cs naar Nieuwegein door Bestuur Regio Utrecht is aan Vossloh niet gegund. Vossloh is hiertegen in kort geding opgekomen en Boot advocaten heeft haar hierin bijgestaan.

GROENBEDRIJF


Boot Advocaten vertegenwoordigt  een groenbedrijf in een kort gedingprocedure tegen de gemeente Arnhem, waarin zij opkomt tegen de afwijzing van haar inschrijving op een aanbesteding voor groenonderhoud. De voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem heeft het bedrijf gelijk gesteld: LJN: BW6167.

TV STUDIOS AALSMEER


Het opstellen van de contracten voor de realisatie van de tv-studio’s en een parkeergarage te Aalsmeer.

GASZUIVERINGSINSTALLATIE EMMEN


Contracteringstrategie, opstellen aanbestedingsdocumenten voor meerdere inspectie- / onderhoudsstops van de gaszuiveringsinstallatie te Emmen.

HOTELKETEN


Het opstellen van managementcontracten en operatingcontracten voor de hotelketens van Host Mariott alsmede het uitvoeren van due-diligence onderzoek en het opstellen en reviewen van huurovereenkomsten.

PROLOGIS


Het opstellen van contracten voor een Amerikaanse, beursgenoteerde vennootschap, met betrekking tot het beheer van in eigen beheer gerealiseerde kantoorlocaties in Nederland, Duitsland, Italië, Spanje, Polen en in het Verenigd Koninkrijk.

MEGABIOSCOPEN


Het opstellen van contracten voor de realisatie van megabioscopen in onder meer Enschede, Rotterdam en Scheveningen.

STADION ECCO


Begeleiden van vernieuwbouw c.q. uitbreiding Ecco Stadion te ‘s-Hertogenbosch (realisatieovereenkomst, huurovereenkomsten, erfpacht en dergelijke meer

VERKEERSSCHOOL


Boot advocaten staat een verkeersschool bij  in een procedure tegen de weigering van alle aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het terrein met gebouwen en wegen. In het bijzonder gaat het om de toepassingen van nieuwe eisen met betrekking tot externe … lees meer