Nieuws duurzaam en energie

Gezonde en energie-efficiënte gebouwen, kent u de eisen?


Gezonde en energie-efficiënte gebouwen, kent u de eisen? Het bevorderen van de energieprestatie van gebouwen is een belangrijke issue bij de doelstelling de uitstoot van CO2 te verminderen. Ruim een/derde deel van het energieverbruik is toe te rekenen aan huizen, … lees meer

Bouwen met staal – Cursus Juridische Aspecten


Bouwen met Staal – Cursus Juridische Aspecten 5 april 2017  Als docent breng ik deze cursus graag onder uw aandacht. De cursus ‘Juridische aspecten’ wijst constructeurs de weg door het brede stelsel van regels voor het bouwen in ons land. … lees meer

Expertmeeting Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed


Expertmeeting Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed Eerste Expertmeetings gepland in maart 2017 ! Praktische informatie De Expertmeeting duurt een halve dag en wordt op diverse locaties in Nederland georganiseerd. De kosten van de Expertmeeting bedragen € 295,- per persoon excl. btw). De … lees meer

EPC Code of Conduct ondertekend door Boot


Energieprestatiecontracten: De spelregels voor opdrachtgever en opdrachtnemer Een slimme manier om tot energiebesparing in vastgoed te komen is het vastleggen van een gegarandeerde energiebesparing in een langjarig energieprestatiecontract (EPC). In een dergelijk contract worden afspraken tussen opdrachtgever en de uitvoerende … lees meer

Luister BNR-nieuwsradio na over ESCo en EPC


10 juni | Esco’s Door Thom Opheikens Luister hier de uitzending na van 10 juni 2015 de uitzending na van 10 juni 2015. 10 juni 2015 03:48 PM Wat hebben musea, zwembaden en scholen gemeen? De energierekening rijst de pan … lees meer

Bouwrecht nuttig bij energieprestatiecontracten


Energieprestatiecontracten (EPC) zijn contracten anno nu. Bouwrecht en aanbestedingsrecht zijn vakgebieden die hierin een cruciale rol spelen. Voor Boot Advocaten zijn EPC’s dan ook een logische stap in haar ontwikkeling. De 25 jaar ervaring met bouw- en aanbestedingsrecht komen goed van … lees meer

Energiebesparingsprojecten worden nog rendabeler


Als de prijs van CO2 hoger wordt, zal (fossiele) energie verbruik duurder worden. Energiebesparingsprojecten worden dus nog rendabeler. Lees het artikel van Transparense. 6 European oil firms jointly call for higher CO2-price Europe’s top oil and gas companies urged governments … lees meer

10 juni – Aanbesteden innovatieve energieoplossing


Bijvangsten energiebesparing zijn groter dan gedacht Wacht niet op handhaving, maar grijp uw kansen voor beter vastgoed, meer productiviteit en comfort. Woensdag 10 juni 2015 vond het ESCoNetwerk.nl praktijkseminar plaats met als centraal thema: Aanbesteden van Energieprestatiecontracten. Deskundigen van de … lees meer

Verduurzaming smoort vroegtijdig | Cobouw


Laatst gewijzigd:07-04-2015 15:58  |  Thomas van Belzen  | Amsterdam – Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed gaat vaak al mis bij het stellen van de diagnose. Opdrachtgevers kennen de gebreken van hun gebouwen zelden, laat staan dat ze weten wat de ‘patiënt’ … lees meer

Energieakkoord niet doodgeboren | Cobouw


Den Haag – Saai is een gesprek met advocate Alexandra Boot geen moment. “Groen is niet alleen maar geitenwollensokken. Het is ook een businessmodel.” Het is veelzeggend. In drie sectoren is ze actief. Alexandra Boot (50), directeur van Boot Advocaten. … lees meer

31 maart – lancering Leidraad aanbesteden energieprestatiecontracten


  Op het Nationaal ESCo Congres heeft Richard Tieskens van het Rijksvastgoedbedrijf de Leidraad Aanbesteden overhandigd gekregen. De leidraad vereenvoudigt het aanbesteden van een energieprestatiecontract (EPC). Download: Leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten Een middel om effectief energiebesparing te realiseren is het uitbesteden van duurzaamheidsmaatregelen aan … lees meer

31 maart – Nationaal ESCo congres 2015


Om de Nederlandse ESCo-markt verder te stimuleren, organiseerden het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ESCoNetwerk.nl en Duurzaam Gebouwd op 31 maart het Nationale ESCo Congres 2015. Tijdens dit congres stond samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen centraal. … lees meer

Bericht uit Milaan: Dutchies succesvol met ESCo’s


Kort verslag uit Milaan, waar 20 en 21 januari het internationale seminar van ESCo Europe werd georganiseerd. Een inspirerend seminar waar ik vertegenwoordigers van steden, energie en facility managers, toezichthouders en financiers sprak, die betrokken zijn bij het bouwen van … lees meer

Alexandra Boot als boardmember ESCo NL naar Europees seminar


20 en 21 januari vindt de jaarlijkse ESCo Europe conferentie plaats in Milaan. Alexandra Boot zal samen met Eneco een ronde tafel gesprek voeren over de actualiteit van ESCo’s. Boot Advocaten schrijft aan de Leidraad voor ESCo’s in Nederland en is mede daardoor … lees meer

Verduurzaming gebouw uitbesteden aan ESCo


Gemeentes, woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars of exploitanten kijken steeds vaker kritisch naar de vastgoedportefeuille en –strategie. Dat leidt regelmatig tot de vraag ‘hoe kunnen we ons vastgoed verduurzamen en zouden we de energietransitie via een ESCo laten lopen. Maar waar begin je? Is een … lees meer

Met 50% korting naar ESCO Europe Milaan


Boek voor 8 januari uw ticket voor de grootste Europese ESCO conferentie en ontvang 50% korting. Alleen als u zich aanmeldt via deze link, ontvangt u de ESCO korting. Op 20 en 21 januari 2015 vindt ESCO Europe 2015 plaats in Milaan. Het … lees meer

Overhandiging eerste versie leidraad ESCo aan Jacqueline Cramer


Tijdens de ESCo/PPS Praktijkdag 2014 op 10 december jl. in de Kromhout Kazerne te Utrecht, hebben Judith Arends (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en Alexandra Boot (Boot Advocaten) het eerste exemplaar van de concept ESCo Leidraad overhandigd aan Prof. Dr. Jacqueline Cramer … lees meer

Aedes en ESCo netwerk over WoCo verduurzaming


Verduurzamen 2.0 voor woningcorporaties. Goed voor de portemonnee, woningkwaliteit & milieu Op woensdag 3 december 2014 organiseerde ESCoNetwerk.nl met Aedes een seminar over verduurzamen voor woningcorporaties. Panelleden Alexandra Boot (Boot Advocaten), John Braakman (ZON Energie) en Jos Wetters (Tenman) startten … lees meer

Download Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten


10 december is de Europese gedragscode voor Energieprestatiecontracten overhandigd aan Jacqueline Cramer. Deze gedragscode (de ‘EPC Gedragscode’) is een set van waarden en principes die als fundamenteel worden geacht voor de succesvolle, professionele en transparante implementatie van Energy Performance Contracting … lees meer

Huurders positief over wetsvoorstel energieprestatievergoeding


Wetsvoorstel energieprestatievergoeding Op 28 oktober 2014 publiceerde minister Blok het wetsvoorstel wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de energieprestatievergoeding. Dit wetsvoorstel maakt het voor de verhuurder en huurder mogelijk om – in het kader van het energiezuiniger maken van … lees meer

Eerste concrete stap naar verduurzaming woningvoorraad


Minister Blok heeft een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk moet maken om een energieprestatievergoeding overeen te komen tussen verhuurder en huurder. Tot 26 november 2014 is het mogelijk omvia een internetconsultatie input te geven vanuit de markt. De investeringen die … lees meer

17 november De Groene Kamer in Nieuwspoort


Debat met Kamerleden in Nieuwspoort Exclusief voor leden van de Dutch Green Building Council. Onderwerp van gesprek is de wet- en regelgeving rondom de verduurzaming van de woningmarkt. Woningcorporaties willen verduurzamen, veel consumenten staan ervoor open, ook overheden staan te … lees meer

Cobouw: Hou rekening met broccoli Albert Heijn


Cobouw ‘Helft van ons bezit zit in gebouwen’ Den Haag – Hij maakte het Van Gogh Museum naar eigen zeggen tot een van de meest duurzame musea ter wereld. Nu zet hij zijn tanden in een paspoort voor circulaire gebouwen. … lees meer

21 november Meters maken met duurzaamheid


Iedereen spreekt over #energietransities, #circulaire economie, #duurzaamheid, etc., maar nog steeds vooral met woorden, powerpoints, glanzende brochures en mooie speeches en nog nauwelijks met daden. Het @Esco netwerk organiseert binnenkort een bijeenkomst waar weliswaar weer gepraat wordt, maar waar ook … lees meer

Wijziging Warmtewet


De minister van Economische Zaken heeft een reactie gegeven op de onduidelijkheden en een wijziging van de Warmtewet aangekondigd. De invoering van de Warmtewet per 1 januari 2014 heeft op verschillende punten tot vragen en discussie geleid, vooral op de … lees meer

SDE+ in 2014 hoger budget – 3,5 miljard Euro!


Minister Kamp heeft de Tweede Kamer op 31 oktober per brief geïnformeerd over de Steunregeling voor productie van Duurzame Energie in 2014. De systematiek van de SDE+ blijft ongewijzigd. De openstelling van de eerste fase is op 1 april 2014. Het budget is … lees meer

Afsplitsing netwerk gerechtvaardigd


De afsplitsing van netwerken bij energiebedrijven kan gerechtvaardigd zijn omdat het de belangen van de consument en de zekerheid van energievoorziening waarborgt.  Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg dinsdagochtend bekendgemaakt. De uitspraak betekent dat afsplitsing van de … lees meer

FD: Blijven roeren anders kookt de soep aan


Maandag 7 oktober j.l. verscheen de column van Alexandra Boot in de ‘FD Selections Vastgoed’ bijlage van het Financieel Dagblad. Blijf roeren, anders brandt de soep aan! Na taaie onderhandelingen is eindelijk het Nationaal Energieakkoord getekend. Bijna vijftig belanghebbende partijen … lees meer

Meer mogelijkheden om innovatieve energieprojecten te starten


Nederland moet sneller haar energiehuishouding gaan transformeren dan ‘Duitsland in haar snelste jaren’. Dit zei SER-voorzitter Wiebe Draijer tijdens de Green Buildings Holland 2013, een event over de toekomst van de gebouwde omgeving. De Crisis- en herstelwet (Chw) biedt daartoe enkele mogelijkheden, zo … lees meer

DAEB taken, energielevering en het afgesloten woonakkoord


Als gevolg van het woonakkoord dat minister Blok met de koepelorganisatie Aedes heeft gesloten, accepteren de woningbouwcorporaties dat ze een verhuurdersheffing moeten gaan betalen. Via de verhuurdersheffing haalt Blok 1,7 miljard euro bij de corporaties op om de staatskas aan … lees meer

‘Energieakkoord voor duurzame groei’: overeenstemming bereikt


Op 27 augustus 2013 is overeenstemming bereikt over het Energieakkoord. Onder auspiciën van de SER wordt hierover al sinds eind 2012 overlegd. Begin juli jl. werd bekendgemaakt dat de onderhandelaars (werkgevers, werknemers, milieubeweging en overheid) op hoofdpunten elkaar hadden gevonden. … lees meer

Warmtewet gepubliceerd in Staatsblad


Op 31 juli 2013 zijn de navolgende wetten gepubliceerd in het Staatsblad: 325, Wet van 17 juni 2013, houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (hierna: “Warmtewet”); 326, Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet … lees meer

Tweede fase SDE+ 2013 opengesteld


Op 14 mei is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) voor de tweede fase opengesteld. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020. … lees meer

ESCO’s en besparingen in de zorgsector


Zorginstellingen lopen steeds meer risico met de financiering en (energie-)exploitatie van huisvesting, aldus TNO Centrum Zorg en Bouw. Energie prestatiecontracten en een uitgekiende energiestrategie zijn noodzakelijk. ‘Het doel van excellente zorg tegen maatschappelijk verantwoorde kosten komt dichterbij met een lagere energierekening.’ Het … lees meer

De Alliantie neemt zonnestroom af


Woningcorporaties willen verduurzamen. Woningcorporatie de Alliantie heeft gekozen voor beheersing van haar woonlasten door middel van het opwekken van zonne-energie zonder dat subsidie tot stand komt. De Alliantie loopt daarbij voor op andere woningcorporaties. Boot advocaten heeft de Alliantie met … lees meer

Vanaf 4 april € 3 miljard SDE+ beschikbaar


Voor de belangrijkste subsidie voor duurzame energieopwekking (ZonPV, Wind, Biomassa, WKK, Aardwarmte (Geothemie) etc.) kan vanaf 4 april 2013 worden ingeschreven. Er is in absolute zin veel meer geld beschikbaar dan in voorgaande jaren en er zijn dit jaar minder grote projecten in procedure … lees meer

Warmte en Energieprestatie gescheiden


Is de aansluiting op een warmtenet op zichzelf voldoende om de energieprestatie van een woning of gebouw te verhogen, ook als de energierekening daardoor niet omlaag gaat? Minister Blok heeft in een brief van 8 maart 2013 aan de Tweede … lees meer

Vanaf 4 maart: SDE+ 2013 aanvraag klaarzetten!


Voor SDE+ 2013, de belangrijkste exploitatiesubsidie voor  Zon PV, Windenergie, Geothermie etc., kan vanaf 4 maart 2013 de aanvraag in het E-loket van Agentschap NL klaargezet worden. De belangrijkste subsidie voor de opwekking van duurzame energie, SDE+ 2013 (3 miljard Euro) … lees meer

SEI subsidie 2013 misboring Aardwarmte 22 februari in werking getreden.


“SEI Risico’s dekken voor aardwarmte” verzekert het risico van misboringen bij aardwarmte (geothermie). De regeling is ingrijpend aangepast ten opzichte van de twee vorige openstellingen Aardwarmte (geothermie) is een hernieuwbare energiebron met grote potentie. Het boren is echter een kostbare aangelegenheid,  de … lees meer

Voor wie SDE+ 2013 een maatje te groot is


€ 600 miljoen beschikbaar voor energiebesparing in gebouwde omgeving. De afgelopen weken hebben wij u op de hoogte gehouden van de mogelijkheden om zich vanaf 4 april 2013 in te schrijven voor SDE+ subsidie. Deze subsidie is bedoeld voor de … lees meer

Succesvol en drukbezocht SDE+ 2013 subsidie seminar!


Op 14 februari 2013 heeft Boot advocaten in het Beatrixtheater in Utrecht een drukbezocht seminar gegeven over de SDE+ 2013 subsidie. De aanwezigen zijn geïnformeerd over de verschillende eisen die specifiek aan de verschillende technieken worden gesteld. Hoe maakt u uw … lees meer

Hoe past duurzaamheid in de aanbesteding?


De ambitieuze doelstelling van de overheid om vanaf 2010, 50 tot 100 procent duurzaam in te kopen, lijkt in de praktijk nauwelijks te worden gehaald. De Stichting Research Rationalisatie Bouw beschrijft in haar rapport over de duurzame overheidsaanbestedingen, de problemen … lees meer

Subsidie voor duurzame elektriciteit in 2013 + 1,3 miljard


De Stimuleringsregeling Duurzame Energie+, kortweg ‘de SDE+’, is de belangrijkste exploitatiesubsidie voor duurzame energie in Nederland. De SDE+ is voor particulieren, bedrijven en non-profit organisaties bedoeld die met nieuwe installaties duurzame energie gaan opwekken. Hierbij kunt u denken aan opwekking … lees meer

Duurzaam opgewekte elektriciteit onbeperkt salderen met eigen verbruik


Oude situatie Elektriciteitswet: Tot 1 januari 2014 mocht de duurzaam opgewekte elektriciteit maar gedeeltelijk verrekend worden met de elektriciteit die werd afgenomen van de elektriciteitsleverancier. Verrekening (saldering) betekent dat de hoeveelheid zelf opgewekte elektriciteit die aan het elektriciteitsnet geleverd wordt … lees meer

SDE+ 2013 €3 miljard


Minister Kamp heeft op 10 december 2012 een brief aan de Tweede Kamer verstuurd waarin hij de openstelling van de SDE 2013 aankondigt. Vanaf 4 april 2013 kan worden ingeschreven voor een totaal van 3 miljard euro. Dit is ten … lees meer

Sector teleurgesteld over energielabel


Dinsdag 20 november 2012 stemde de Tweede Kamer tegen een wijziging van de Woningwet, die zou verplichten dat een energielabel aan een woning moest worden verbonden bij verkoop of -huur. De sector laat teleurgestelde geluiden horen. Jan Fokkema van de … lees meer

SDE+ voor invoeding op directe lijn


Op 5 november 2012 hebben we u gemeld dat we signalen hadden ontvangen dat het Ministerie van EZ ook SDE+ subsidie gaat verstrekken voor invoeding van elektriciteit op een Directe Lijn. Dit is zeer relevant omdat de eigenaren van een … lees meer

Vastgoed & Energie Congres


Op 28 november 2012 organiseert het Vastgoedjournaal het Vastgoed & Energie congres. Het congres zal in het teken staan van nieuwe oplossingen voor leegstaand vastgoed, de voordelen en mogelijkheden van het energieneutraal maken van de bestaande gebouwvoorraad, alles wat komt … lees meer

Urgentie keuze Directe Lijn of GDS


Keuze Directe Lijn of GDS moet vóór 20 november. Waarom voor 20 november 2012? Op 20 juli 2012 is een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in werking getreden. In het overgangsrecht bij deze wijziging (artikel V) is … lees meer

Duurzaamheid in het regeerakkoord


In het regeerakkoord van 29 oktober wordt er een speciaal hoofdstuk geweid aan duurzaamheid. Er wordt extra geld beschikbaar gesteld voor de publiek private onderzoeken en de aanpak van Green Deals wordt uitgebreid met ten minste een besparingsdeal met energiebedrijven … lees meer

Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid opgericht


Wim Fieggen en Roel Meulenbeld hebben het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid opgericht. Het instituut biedt trainingen, advies en duurzame kennis aan om ‘duurzaamheid effectief te integreren in de vastgoedorganisatie’. De opleidingen worden verzorgd door professionals uit de praktijk. http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2012/09/06/instituut-voor-vastgoed-duurzaamheid-opgericht/

Dutch Green Building Week: GREEN INSPIRATION


Na het succes van de eerste editie van de Dutch Green Building Week organiseert de Dutch Green Building Council wederom een Dutch Green Building Week. Van 17 september t/m 21 september 2012 staat Nederland in het teken van Duurzaam Bouwen … lees meer

Akkoord over de EU-richtlijn energie-efficiëntie


Half juni 2012 is er een tussenakkoord gesloten tussen het Europees Parlement en de EU Raad van Ministers over de nieuwe richtlijn energie-efficiëntie. Deze richtlijn moet een bijdrage leveren aan vermindering van het energieverbruik, in 2020 20% minder dan in … lees meer

Green Lease


In samenwerking met Corio heeft Boot Advocaten voor huurders en verhuurders een bijeenkomst georganiseerd over Green Lease. Zie bijgaande presentatie over Green Lease van maart 2012. download presentatie