Bouwbedrijven

RUYTERWAARD


Boot Advocaten heeft de ontwikkelaar bijgestaan bij de verkenningen over een samenwerking met de Provincie Gelderland inzake een gebiedsontwikkeling Ruyterwaard-Zuilichem. Het plangebied beslaat de uiterwaard tussen het bedrijfsterrein Howa bij Zuilichem tot de veerweg bij Brakel. Het project heeft nog … lees meer

PIET HEINTUNNEL AMSTERDAM


Advisering ten aanzien van de contracten met betrekking tot de realisatie, de uitleg van de bestekken, vertraging in het werk, faillissement van onderaannemers en opleveringsperikelen

ZÜRICH TOREN DEN HAAG


Algehele begeleiding van de onderaannemer bij de realisatie van de Zürichtoren te Den Haag. Het opstellen van contracten en advisering ten aanzien van aansturing,  meer-/minderwerk, opleveringsperikelen, afhandeling schadeclaims en dergelijke.

PORT CITY I, ROTTERDAM


Boot Advocaten begeleidde de aannemer bij de bouw van Port City I, bestaande uit 7.650m² kantoorruimte. Het betreft een energiezuinig gebouw met een A- label, gelegen op een gedempt deel van de Waalhaven in Rotterdam.

VOETBALSTADIONS


Het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst voor de bouwcombinatie en de contracten voor de realisatie van de voetbalstadions te Arnhem en Dublin (Ierland).

PROJECT GEMEENTE UTRECHT (PLANGEBIED LEIDSCHE RIJN)


Advisering ten aanzien van de herziening van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente een aannemer. De samenwerkingsovereenkomst ziet op de ontwikkeling van 80 woningen in het hogere segment in het plangebied Leidsche Rijn.

ROTTERDAM / DE VERANDA


Algehele begeleiding van de bouwcombinatie bij de realisatie van 240 appartementen te Rotterdam,  het opstellen van contracten en advisering ten aanzien van de afhandeling van meer-/minderwerk, opleveringsperikelen, verzekeringsperikelen en arbitrageprocedures.

STADSKANTOOR UTRECHT


Boot advocaten heeft de bouwer van de staalconstructie van het nieuwe Stadskantoor in het centrum van Utrecht geadviseerd  bij de contractvorming en de uitvoering.

NUON EEMSHAVEN


Boot Advocaten heeft de besprekingen tussen partijen begeleid en de contracten voor dit complexe project opgesteld. Voor een nieuwe energiecentrale in de Eemshaven. Deze centrale gaat uit van het zogenaamde multi-fuel concept. Dat is een concept waarbij meerdere soorten brandstoffen … lees meer