Nieuws, Bouw- en vastgoed, Project- en gebiedsontwikkeling

Gezonde en energie-efficiënte gebouwen, kent u de eisen?


Gezonde en energie-efficiënte gebouwen, kent u de eisen? Het bevorderen van de energieprestatie van gebouwen is een belangrijke issue bij de doelstelling de uitstoot van CO2 te verminderen. Ruim een/derde deel van het energieverbruik is toe te rekenen aan huizen, … lees meer

Bouwen met staal – Cursus Juridische Aspecten


Bouwen met Staal – Cursus Juridische Aspecten 5 april 2017  Als docent breng ik deze cursus graag onder uw aandacht. De cursus ‘Juridische aspecten’ wijst constructeurs de weg door het brede stelsel van regels voor het bouwen in ons land. … lees meer

Expertmeeting Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed


Expertmeeting Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed Eerste Expertmeetings gepland in maart 2017 ! Praktische informatie De Expertmeeting duurt een halve dag en wordt op diverse locaties in Nederland georganiseerd. De kosten van de Expertmeeting bedragen € 295,- per persoon excl. btw). De … lees meer

Luister BNR-nieuwsradio na over ESCo en EPC


10 juni | Esco’s Door Thom Opheikens Luister hier de uitzending na van 10 juni 2015 de uitzending na van 10 juni 2015. 10 juni 2015 03:48 PM Wat hebben musea, zwembaden en scholen gemeen? De energierekening rijst de pan … lees meer

10 juni – Aanbesteden innovatieve energieoplossing


Bijvangsten energiebesparing zijn groter dan gedacht Wacht niet op handhaving, maar grijp uw kansen voor beter vastgoed, meer productiviteit en comfort. Woensdag 10 juni 2015 vond het ESCoNetwerk.nl praktijkseminar plaats met als centraal thema: Aanbesteden van Energieprestatiecontracten. Deskundigen van de … lees meer

Verduurzaming smoort vroegtijdig | Cobouw


Laatst gewijzigd:07-04-2015 15:58  |  Thomas van Belzen  | Amsterdam – Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed gaat vaak al mis bij het stellen van de diagnose. Opdrachtgevers kennen de gebreken van hun gebouwen zelden, laat staan dat ze weten wat de ‘patiënt’ … lees meer

Energieakkoord niet doodgeboren | Cobouw


Den Haag – Saai is een gesprek met advocate Alexandra Boot geen moment. “Groen is niet alleen maar geitenwollensokken. Het is ook een businessmodel.” Het is veelzeggend. In drie sectoren is ze actief. Alexandra Boot (50), directeur van Boot Advocaten. … lees meer

Luister naar BNR debat over PPS


Uitzending gemist? Luister hier naar het BNR-debat over PPS     Innovatie kan kansen bieden, maar de economische crisis heeft sporen nagelaten die een innige relatie tussen bedrijven en overheden in de weg staan. Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is … lees meer

Huurders positief over wetsvoorstel energieprestatievergoeding


Wetsvoorstel energieprestatievergoeding Op 28 oktober 2014 publiceerde minister Blok het wetsvoorstel wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de energieprestatievergoeding. Dit wetsvoorstel maakt het voor de verhuurder en huurder mogelijk om – in het kader van het energiezuiniger maken van … lees meer

Boot Advocaten Top Vastgoedjuristen


Boot Advocaten behoort aldus PropertyNL wederom tot de Top Vastgoedjuristen van het jaar. Uiteraard zijn wij zeer trots op deze teamprestatie en het feit dat wij voor het zevende opeenvolgende jaar in PropertyNL Top Vastgoedjuristen 2014 staan. PropertyNL vindt: In de bouw- … lees meer

Aandachtspunten omzethuur


Huurprijsherziening, internetverkopen en een wijziging in de internationale regels voor accounting zijn aandachtspunten alvorens een huurovereenkomst met een omzetgerelateerde huurprijs aan te gaan.  Los van de voor- en nadelen van omzetgerelateerde huur, zijn er belangrijke aandachtspunten waar voorafgaand aan het … lees meer

Wijziging Warmtewet


De minister van Economische Zaken heeft een reactie gegeven op de onduidelijkheden en een wijziging van de Warmtewet aangekondigd. De invoering van de Warmtewet per 1 januari 2014 heeft op verschillende punten tot vragen en discussie geleid, vooral op de … lees meer

Gemeente Amsterdam vernieuwt erfpachtstelsel


Na alle commotie over het voorstel van het vorige college met betrekking tot het wijzigen van het erfpachtstelsel, komt het nieuwe college in haar collegeakkoord met een opmerkelijk standpunt over erfpacht. In plaats van voortdurende erfpacht komt een systeem van … lees meer

Schoolbesturen verantwoordelijk voor onderhoud gebouw


Per 1 januari 2015 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor onderhoud gebouw. Naar alle verwachting zullen de Tweede en Eerste Kamer instemmen met een voorstel tot wetswijziging van de wet op het primair onderwijs, de wet op de expertisecentra en de wet … lees meer

Omzethuur voor flexibiliteit winkelgebieden


Leegstand en teruglopende bezoekersaantallen zijn een groot probleem in winkelgebieden. De huidige regelgeving met betrekking tot deze gebieden is niet ingericht voor een samenleving die steeds meer behoefte aan flexibiliteit vereist. De omzethuur is een instrument dat de risico’s en … lees meer

Kamerverhuur in verzorgingstehuis onmogelijk?


Maakt de overheid kamerverhuur in verzorgingstehuis onmogelijk? Relatief gezonde ouderen hebben door de in 2013 ingezette scheiding van wonen en zorg geen recht meer op opname in een verzorgingstehuis. Ze mogen er nog wel wonen, maar worden dan beschouwd als … lees meer

Weer uitspraak Hoge Raad ten gunste van verhuurder


Inmiddels is het alweer even geleden, maar niettemin de moeite waard om onder de aandacht te brengen. De Hoge Raad heeft 9 augustus 2013 enige duidelijkheid gecreëerd ten gunste van de verhuurder. Achtergrond: Huurder exploiteert een tankstation en heeft met … lees meer

Boot advocaten wederom in Top10 Vastgoedjuristen!


Vandaag is de Property NL verschenen met daarin de Top Vastgoedjuristen. Boot Advocaten neemt opnieuw een Top 10 plaats in in de lijst ‘Top ontwikkelingen’ . Dit betekent dat Boot advocaten voor het 6e jaar op rij een prominente plaats in … lees meer

DAEB taken, energielevering en het afgesloten woonakkoord


Als gevolg van het woonakkoord dat minister Blok met de koepelorganisatie Aedes heeft gesloten, accepteren de woningbouwcorporaties dat ze een verhuurdersheffing moeten gaan betalen. Via de verhuurdersheffing haalt Blok 1,7 miljard euro bij de corporaties op om de staatskas aan … lees meer

Boek Aanbestedingswet Tekst & Toelichting verschenen


Vanaf nu is het boek Aanbestedingswet Tekst & Toelichting – mede van de hand van onze kantoorgenoot Jeroen Bergevoet – leverbaar. Het boek bevat de tekst van de Aanbestedingswet 2012 met een algemene en artikelsgewijze toelichting gebaseerd op de parlementaire … lees meer

Onderzoek naar nieuwe rol arbiter bij grote bouwprojecten


De Raad van Arbitrage (RvA) onderzoekt de mogelijkheden om arbiters te laten meelopen tijdens de uitvoering van grote bouwprojecten. Zij kunnen bij dreigende conflicten tussen opdrachtgever en aannemer bindende uitspraken doen. Dat zegt voorzitter Klaas Mollema van de Raad van … lees meer

Training finance & contracting voor gemeenten, 10 juni 2013


Boot advocaten organiseert samen met de STEC Groep op 10 juni 2013 opnieuw de succesvolle en zeer gewaardeerde training finance & contracting voor gemeenten. In de huidige tijd zijn financiële knelpunten in gebiedsontwikkeling bepalender dan ooit. Hoe kunt u desondanks … lees meer

Warmte en Energieprestatie gescheiden


Is de aansluiting op een warmtenet op zichzelf voldoende om de energieprestatie van een woning of gebouw te verhogen, ook als de energierekening daardoor niet omlaag gaat? Minister Blok heeft in een brief van 8 maart 2013 aan de Tweede … lees meer

Actueel: Woningcorporaties behouden investeringsruimte


Woningcorporaties kunnen blijven investeren en tegelijk de nieuwe verhuurdersheffing betalen, zo blijkt uit een zojuist ontvangen persbericht van het ministerie van Binnenlandse zaken (28 februari 2013 — 14:11)  De extra huurinkomsten die corporaties onder andere door de afspraken uit het woonakkoord … lees meer

Grondexploitatieplan niet meer verplicht?


De huidige verplichting van een grondexploitatieplan wordt facultatief als het aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de VNG ligt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG zijn het op 15 februari 2013 eens geworden over de … lees meer

Sector teleurgesteld over energielabel


Dinsdag 20 november 2012 stemde de Tweede Kamer tegen een wijziging van de Woningwet, die zou verplichten dat een energielabel aan een woning moest worden verbonden bij verkoop of -huur. De sector laat teleurgestelde geluiden horen. Jan Fokkema van de … lees meer

Manifest Beter Aanbesteden


Op donderdag 22 november 2012 presenteerde de BNA het “Manifest Beter Aanbesteden”. Dit manifest werd geschreven in reactie op de verslechterde markt en het aannemen van de nieuwe Aanbestedingswet. Het document bevat twintig aanwijzingen die het aanbestedingsproces voor architecten en … lees meer

Stel verplichte annuïtaire aflossing uit!


In reactie op het nieuwe regeerakkoord heeft de directeur van het NEPROM, Jan Fokkema, op 14 november 2012 een open brief geschreven, die waarschuwt voor voorgenomen maatregelen op de koop- en huurmarkt. Op het moment van plaatsing van dit bericht … lees meer

Eerste SAA-project gegund


Cobouw 14 november 2012: “Het eerste mega-project van de wegverbredingen tussen Schiphol-Amsterdam en Almere (SAA) is voorlopig gegund. Ruim een miljard euro is gemoeid met het eerste dbfm-contract A6/A1. Het is niet verwonderlijk dat bouwpartijen in de rij stonden voor … lees meer

Vereenvoudiging verhuur


Vereenvoudiging verhuur leegstaande kantoren en huizen stap dichterbij Eigenaren van te koop staande huizen en van leegstaande panden zonder woonbestemming kunnen hun panden in de toekomst makkelijker verhuren. De wijziging van de Leegstandwet, die minister Spies (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) … lees meer

Vastgoed & Energie Congres


Op 28 november 2012 organiseert het Vastgoedjournaal het Vastgoed & Energie congres. Het congres zal in het teken staan van nieuwe oplossingen voor leegstaand vastgoed, de voordelen en mogelijkheden van het energieneutraal maken van de bestaande gebouwvoorraad, alles wat komt … lees meer

Projectontwikkeling in de vuurlinie


In het Tijdschrift voor Bouwrecht (oktober 2012) hebben Alexandra Boot en Johan van Haersolte een artikel gepubliceerd onder de titel ‘Projectontwikkeling in de vuurlinie van aanbestedingsrecht en staatssteun’. Zij zetten uiteen wat het Europees juridisch kader is van het aanbestedingsrecht … lees meer

Problemen met Rotterdamse grondexploitaties


Problemen met Rotterdamse grondexploitaties nog niet voorbij, belangrijke informatie voor elke gemeente Ondanks een verlies van € 195 miljoen in 2011 heeft de Gemeente Rotterdam het risicomanagement en de informatievoorziening rond de grondexploitatie nog onvoldoende op orde. Dit concludeert de … lees meer

Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid opgericht


Wim Fieggen en Roel Meulenbeld hebben het Instituut voor Vastgoed & Duurzaamheid opgericht. Het instituut biedt trainingen, advies en duurzame kennis aan om ‘duurzaamheid effectief te integreren in de vastgoedorganisatie’. De opleidingen worden verzorgd door professionals uit de praktijk. http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/2012/09/06/instituut-voor-vastgoed-duurzaamheid-opgericht/

Praktijkboek Contracteren in de Bouw


Het Nederlandse bouwcontractenrecht kent een veelheid van contractmodellen en algemene voorwaarden. Hoe moet een opdrachtgever daar uit kiezen? Hoe weet een opdrachtnemer waar hij wel of niet aansprakelijk voor is? En hoe zit het met het gewone burgerlijke recht als … lees meer