Mr. Lex de Kok

Lex de Kok is werkzaam op het grensgebied tussen publiek- en privaatrecht. Hij is gespecialiseerd in de overheidspraktijk, het ruimtelijk ordeningsrecht (o.a. bestemmingsplan, omgevingsvergunning, Bouwbesluit), de digitale inrichting van het publieke domein, milieurecht (o.a. Activiteitenbesluit, milieueffectrapportage, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid e.d.).

Daarnaast is hij werkzaam op het gebied van het aanbestedingsrecht, onteigeningsrecht en adviseert en procedeert veelvuldig in het kader van multifunctionele (binnen)stedelijke (her)ontwikkelingen, transformaties en gebiedsontwikkelingen, waaronder perifere detailhandelslocaties, kantoren, bedrijfsterreinen, leisure-projecten, woningbouw, industrieel erfgoed en infrastructuur. Hij treedt daarbij op voor projectontwikkelaars, gemeenten, beleggers, en (retail)bedrijven.

Lex is lid van de Vereniging voor Bouwrecht Advocaten (VBR-A), de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en de Vereniging voor Onroerend Goed Onderzoek Nederland (VOGON).