Boot Advocaten stelt voor ieder afzonderlijk project een ‘team op maat’ samen. Dit A-team bestaat uit professionals op verschillende rechtsterreinen met als gemeenschappelijk kenmerk een ruime werkervaring, oog voor (juridische en procesmatige) kwaliteit en een hoge mate van cliëntgerichtheid. De advocaten van Boot kennen stuk voor stuk de verschillende kanten van de tafel en zijn in het verleden ofwel verbonden geweest aan andere advocatenkantoren, ofwel als jurist actief geweest bij overheden of bedrijfsleven. Kenmerkend is ook de brede visie die zij hebben op hun vak: behalve advocaat zijn zij ook docent, auteur en actief in vakgerelateerde en maatschappelijke organisaties. Voor vergaand individualisme is geen plaats: al onze professionals opereren in een multidisciplinair team en brengen hun kennis dáár in waar die de grootste toegevoegde waarde heeft.
Boot advocaten beschikt daarnaast over een professioneel secretariaat dat onmisbaar is voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast leveren ook een aantal veelbelovende stagiaires een bijdrage aan de kwaliteit van het kantoor.