Gerelateerde berichten: zorg

De strijd is nog niet beslecht

Is een zorgverzekeraar wel of niet aanbestedingsplichtig? Op 12 mei 2015 sprak het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich uit over de vraag of CZ als aanbestedende dienst moet worden aangemerkt. Nadat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant op 19 juni 2014 op … lees meer

Zorgverzekeraar CZ geen aanbestedende dienst

Boot advocaten voerde een procedure tegen zorgverzekeraar CZ waarin aan de voorzieningenrechter de vraag werd voorgelegd of CZ een aanbestedende dienst is. De voorzieningenrechter oordeelde dat dit inderdaad het geval was (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 juni 2014). Het Hof Den Bosch … lees meer

24 november Zorgdebat – inkoop en aanbesteden

Inkoop en aanbestedingen in de zorg verlopen niet geheel vlekkeloos. En dat is zachtjes uitgedrukt. Het moet echt anders. Want er zijn deugdelijke zorgorganisaties die buiten de boot vallen, omdat ze het inkoop- en aanbestedingstraject niet goed doorlopen. Er zijn … lees meer

Advocaat die een praktijk kan opbouwen in de zorg

Boot Advocaten biedt daadkrachtige oplossingen voor juridische vraagstukken in de sectoren Bouw- en Vastgoed, Zorg en Duurzame Energie. Het advocatenkantoor onderscheidt zich door een innovatieve, multidisciplinaire aanpak, topkwaliteit en marktkennis. Wij werken voor zowel (semi) publieke partijen als private partijen. … lees meer

Kamerverhuur in verzorgingstehuis onmogelijk?

Maakt de overheid kamerverhuur in verzorgingstehuis onmogelijk? Relatief gezonde ouderen hebben door de in 2013 ingezette scheiding van wonen en zorg geen recht meer op opname in een verzorgingstehuis. Ze mogen er nog wel wonen, maar worden dan beschouwd als … lees meer

Expert Meeting Inkoop Nieuwe Zorgtaken

De transities in het Sociale Domein op het gebied van Jeugdzorg, WMO en Participatie vragen van gemeenten dat zij een visie ontwikkelen op de inkoop van deze nieuwe taken. Contracten moeten immers vóór 2015 worden gesloten. Maar hoe kunnen gemeenten … lees meer

interview MR-magazine met Bob van der Kamp

Overstap van de week: Bob van der Kamp dinsdag 22 oktober 2013 door redactie Mr. Overstap van de week is Bob van der Kamp. Hij is per 1 oktober overgestapt van Med-legal naar Boot advocaten. Van der Kamp werkt voor cliënten … lees meer

Over Boot

Boot Advocaten is in 2002 als nichekantoor opgericht voor de bouw- en vastgoedmarkt. Advocatenfabrieken waren er al genoeg en Alexandra Boot zag een gat in de markt. Essentieel voor ons blijft het meebewegen met marktveranderingen en met de clientèle. Het kantoor … lees meer

Frontpage

Al sinds de oprichting in 2002 is Boot Advocaten gespecialiseerd in Vastgoed en Aanbestedingsrecht. Als eerste niche-kantoor van Nederland heeft Boot Advocaten een trend gezet. Wij zijn echte specialisten; geen onpersoonlijke ‘advocatuur-fabriek’. Kenmerkend is onze pragmatische, multidisciplinaire en geintegreerde aanpak, waarmee we … lees meer

mr. Charles van der Vlis

Charles van der Vlis heeft zich sinds 2014 gevestigd als advocaat bij Boot Advocaten. Zijn werkstijl kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid bij de zaken van zijn cliënten. Als persoon is Charles vlot, recht door zee en gedreven. Hij kijkt … lees meer