Gerelateerde berichten: europees recht

Afsplitsing netwerk gerechtvaardigd

De afsplitsing van netwerken bij energiebedrijven kan gerechtvaardigd zijn omdat het de belangen van de consument en de zekerheid van energievoorziening waarborgt.  Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg dinsdagochtend bekendgemaakt. De uitspraak betekent dat afsplitsing van de … lees meer

Woningbouwcorporaties toch ontvankelijk bij Hof EU?

Eind mei jl. nam de Advocaat-Generaal bij het HvJ EU een conclusie in het hoger beroep dat een negental corporaties had aangespannen met betrekking tot de staatssteunbeschikking van de Europese Commissie van 15 december 2009. Het kwam voor velen als … lees meer

Woningbouw en ruimtelijke ordening onder de aandacht van het Hof van Justitie EU

Het Hof van Justitie EU heeft in de zaak Libert een arrest gewezen over de beleidsruimte van lokale overheden met betrekking tot de toegang tot huisvesting voor sociaal zwakkere groepen en de oorspronkelijke bevolking. In geding was Vlaamse regelgeving die … lees meer

Woningbouwcorporaties: hoorzitting over hoger beroep bij HvJ EU

Op woensdag 17 april 2013 vond bij het Hof van Justitie EU de hoorzitting plaats in het hoger beroep dat verschillende woningbouwcorporaties hebben ingesteld tegen het besluit van de Europese Commissie van december 2009 met betrekking tot het Nederlandse corporatiesysteem. … lees meer

Voetbalwereld geconfronteerd met staatssteun regels.

Op 6 maart 2013 maakte de Europese Commissie bekend dat zij een nader onderzoek begint naar mogelijke overtreding van de staatssteun regels door vijf gemeenten ten aanzien van professionele voetbalclubs. De aankondiging dat de Commissie deze onderzoeken is gestart volgt … lees meer

Voorkom Europeesrechtelijke ongelukken zoals terugvordering € 6,9 miljoen door Brussel

Enkele weken geleden schreef mr G. Corstens (president Hoge Raad) een opiniestuk in NRC Handelsblad ( G. Corstens, NRC 4 feb2013) Onder het motto ‘Accidents waiting to happen‘ vroeg hij aandacht voor de te hoge werkbelasting bij de rechterlijke macht. De … lees meer

Over Boot

Boot Advocaten is in 2002 als nichekantoor opgericht voor de bouw- en vastgoedmarkt. Advocatenfabrieken waren er al genoeg en Alexandra Boot zag een gat in de markt. Essentieel voor ons blijft het meebewegen met marktveranderingen en met de clientèle. Het kantoor … lees meer