Gerelateerde berichten: duurzame energie

De slimme weg naar verduurzaming

Klik op de link om naar de presentatie te gaan: Verslag Seminar Slimme Wegen Naar Realisatie van Duurzaamheidsambities

Subsidie groene stroom eist tol

RWE AG, het op één na grootste energiebedrijf van Duitsland, heeft, voor eerst in 60 jaar, verlies geleden. Terwijl het bedrijf in 2012 nog een netto winst maakte van 1,31 miljard euro, heeft het in 2013 een netto verlies van … lees meer

SDE+ in 2014 hoger budget – 3,5 miljard Euro!

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer op 31 oktober per brief geïnformeerd over de Steunregeling voor productie van Duurzame Energie in 2014. De systematiek van de SDE+ blijft ongewijzigd. De openstelling van de eerste fase is op 1 april 2014. Het budget is … lees meer

Lancering Boek ‘Duurzame Energieregelgeving’ door Boot advocaten

Op 9 oktober is het eerste exemplaar van het boek ‘Duurzame Energieregelgeving’ door Boot Advocaten aangeboden aan mw. mr. Drs. Jacqueline Cramer. Alexandra Boot, medeauteur en oprichtster van Boot Advocaten, bood het boek aan tijdens de bijeenkomst van de strategieraad … lees meer

Meer mogelijkheden om innovatieve energieprojecten te starten

Nederland moet sneller haar energiehuishouding gaan transformeren dan ‘Duitsland in haar snelste jaren’. Dit zei SER-voorzitter Wiebe Draijer tijdens de Green Buildings Holland 2013, een event over de toekomst van de gebouwde omgeving. De Crisis- en herstelwet (Chw) biedt daartoe enkele mogelijkheden, zo … lees meer

‘Energieakkoord voor duurzame groei’: overeenstemming bereikt

Op 27 augustus 2013 is overeenstemming bereikt over het Energieakkoord. Onder auspiciën van de SER wordt hierover al sinds eind 2012 overlegd. Begin juli jl. werd bekendgemaakt dat de onderhandelaars (werkgevers, werknemers, milieubeweging en overheid) op hoofdpunten elkaar hadden gevonden. … lees meer

Warmtewet gepubliceerd in Staatsblad

Op 31 juli 2013 zijn de navolgende wetten gepubliceerd in het Staatsblad: 325, Wet van 17 juni 2013, houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (hierna: “Warmtewet”); 326, Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet … lees meer

ESCO’s en besparingen in de zorgsector

Zorginstellingen lopen steeds meer risico met de financiering en (energie-)exploitatie van huisvesting, aldus TNO Centrum Zorg en Bouw. Energie prestatiecontracten en een uitgekiende energiestrategie zijn noodzakelijk. ‘Het doel van excellente zorg tegen maatschappelijk verantwoorde kosten komt dichterbij met een lagere energierekening.’ Het … lees meer

Vanaf 4 april € 3 miljard SDE+ beschikbaar

Voor de belangrijkste subsidie voor duurzame energieopwekking (ZonPV, Wind, Biomassa, WKK, Aardwarmte (Geothemie) etc.) kan vanaf 4 april 2013 worden ingeschreven. Er is in absolute zin veel meer geld beschikbaar dan in voorgaande jaren en er zijn dit jaar minder grote projecten in procedure … lees meer

Warmte en Energieprestatie gescheiden

Is de aansluiting op een warmtenet op zichzelf voldoende om de energieprestatie van een woning of gebouw te verhogen, ook als de energierekening daardoor niet omlaag gaat? Minister Blok heeft in een brief van 8 maart 2013 aan de Tweede … lees meer

Vanaf 4 maart: SDE+ 2013 aanvraag klaarzetten!

Voor SDE+ 2013, de belangrijkste exploitatiesubsidie voor  Zon PV, Windenergie, Geothermie etc., kan vanaf 4 maart 2013 de aanvraag in het E-loket van Agentschap NL klaargezet worden. De belangrijkste subsidie voor de opwekking van duurzame energie, SDE+ 2013 (3 miljard Euro) … lees meer

Succesvol en drukbezocht SDE+ 2013 subsidie seminar!

Op 14 februari 2013 heeft Boot advocaten in het Beatrixtheater in Utrecht een drukbezocht seminar gegeven over de SDE+ 2013 subsidie. De aanwezigen zijn geïnformeerd over de verschillende eisen die specifiek aan de verschillende technieken worden gesteld. Hoe maakt u uw … lees meer

Definitieve regeling SDE+ 2013 gepubliceerd, 6 februari 2013

De definitieve regels om SDE+ subsidie voor 2013 te verkrijgen zijn op 6 februari 2013 in de Staatscourant gepubliceerd Het volledige document vindt u hier Op het Seminar van 14 februari a.s. leggen AgentschapNL en Boot advocaten uit hoe u … lees meer

Over Boot

Boot Advocaten is in 2002 als nichekantoor opgericht voor de bouw- en vastgoedmarkt. Advocatenfabrieken waren er al genoeg en Alexandra Boot zag een gat in de markt. Essentieel voor ons blijft het meebewegen met marktveranderingen en met de clientèle. Het kantoor … lees meer

Duurzaamheid en energie

Als nichespeler is Boot Advocaten toonaangevend op het gebied van duurzaamheid en duurzame energie… lees meer

Frontpage

Al sinds de oprichting in 2002 is Boot Advocaten gespecialiseerd in Vastgoed en Aanbestedingsrecht. Als eerste niche-kantoor van Nederland heeft Boot Advocaten een trend gezet. Wij zijn echte specialisten; geen onpersoonlijke ‘advocatuur-fabriek’. Kenmerkend is onze pragmatische, multidisciplinaire en geintegreerde aanpak, waarmee we … lees meer

mr. Charles van der Vlis

Charles van der Vlis heeft zich sinds 2014 gevestigd als advocaat bij Boot Advocaten. Zijn werkstijl kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid bij de zaken van zijn cliënten. Als persoon is Charles vlot, recht door zee en gedreven. Hij kijkt … lees meer