Gerelateerde berichten: aanbesteding

De strijd is nog niet beslecht

Is een zorgverzekeraar wel of niet aanbestedingsplichtig? Op 12 mei 2015 sprak het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich uit over de vraag of CZ als aanbestedende dienst moet worden aangemerkt. Nadat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant op 19 juni 2014 op … lees meer

Nieuwe AGVV staatssteun aangenomen

De Europese Commissie heeft op 21 mei 2014 de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) voor staatssteun vastgesteld. De nieuwe AGVV treedt op 1 juli 2014 in werking. Eén van de voornaamste veranderingen is dat de mogelijkheden voor (decentrale) overheden om bedrijven … lees meer

9 april 2014: Workshop nieuwe aanbestedingswet

Vorig jaar is de nieuwe Aanbestedingswet in werking getreden. Deze bevat veel nieuwe voorschriften waarmee ondernemingen rekening moeten houden bij het inschrijven op aanbestedingen en samenwerkingen met (semi-)overheden. FME College organiseert op 9 april 2014 van 13.30 – 17.00 uur … lees meer

Sector bouw en vastgoed

Wij ondersteunen cliënten bij het realiseren van strategische doelstellingen en begeleiden vanaf de eerste strategiebespreking tot en met de realisatie en exploitatie. In de Sector Bouw en Vastgoed doen wij het werk vooral vooraf, door gericht te adviseren over bijvoorbeeld bouwtijdverlenging, meer- en minderwerk en waarschuwingsplicht. Maar ook na oplevering… lees meer

mr. Charles van der Vlis

Charles van der Vlis heeft zich sinds 2014 gevestigd als advocaat bij Boot Advocaten. Zijn werkstijl kenmerkt zich door een sterke betrokkenheid bij de zaken van zijn cliënten. Als persoon is Charles vlot, recht door zee en gedreven. Hij kijkt … lees meer