Bouwen met staal – Cursus Juridische Aspecten

Redactie
-

Bouwen met Staal – Cursus Juridische Aspecten 5 april 2017 

Als docent breng ik deze cursus graag onder uw aandacht.

De cursus ‘Juridische aspecten’ wijst constructeurs de weg door het brede stelsel van regels voor het bouwen in ons land. Het accent ligt op de regels voor het ontwerpen. Aan bod komen onder meer contractvormen, contractvorming en algemene voorwaarden, en (keten) aansprakelijkheden. Tot de vaste vragen behoren: ‘Wie is aansprakelijk voor bijvoorbeeld het bezwijken van een verbinding, wanneer de constructeur de detailberekeningen heeft overgelaten aan de bouwer’ óf ‘Wat gebeurt er als het bestek conflicteert met de geldende normen?’ Uiteraard kunnen de deelnemers ook eigen vragen inbrengen. 

Bestemd voor

Ontwerpers, ingenieurs, (tekenaar-)constructeurs, projectleiders en voor medewerkers van controlerende instanties. Kortom iedereen die in het bouwproces (met name aan de ontwerpende zijde) een rol speelt en zijn juridische positie wil kennen. Niveau: HBO.

Constructeursregister: het Constructeursregister kent de cursist 3 punten toe voor het volgen van deze cursus.

 Tijdsduur: middag-avond 15.00-21.00

 Waar en wanneer: Autogrill de Meern, Meerndijk 59, 3454 HP De Meern, 5 april 2017

Programma

Dag 1 – Contracteren

• Precontractuele fase; intentieovereenkomst
• Werken in ketens , samenwerkingsvormen
• Algemene voorwaarden
• Contractstukken en rangorde
• DNR

Dag 2 – Uitvoeringsfase

• Aansprakelijkheid; waarschuwingsplicht tijdens uitvoering
• Meer- en minderwerk
• Aansprakelijkheid voor bouwgebreken
• Opleveringsproblematiek
• Garantiebepalingen
• Geschillenregeling

Nadere informatie over inschrijving en kosten via: www.bouwenmetstaal.nl

 

 

Gerelateerde onderwerpen: