Expertmeeting Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Redactie
-

Expertmeeting Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

Eerste Expertmeetings gepland in maart 2017 !

Praktische informatie

De Expertmeeting duurt een halve dag en wordt op diverse locaties in Nederland georganiseerd. De kosten van de Expertmeeting bedragen € 295,- per persoon excl. btw). De prijs is inclusief, lesmateriaal, koffie, thee en fris.

Indien u belangstelling heeft en wilt deelnemen aan de Expertmeeting Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, kunt u terecht bij ons secretariaat via telefoonnummer 072 5350525 of een bericht sturen  naar info@efkacademy.nl.

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van Boot Advocaten via telefoonnummer 020 5041570. Desgewenst geven wij u graag nadere informatie.

Gezonde gebouwen

Het thema “Verduurzaming van bestaand vastgoed” is inmiddels ingehaald door het thema “Gezonde Gebouwen”. Voor u is het interessant te weten wat de laatste technologische ontwikkelingen op dit gebied zijn en welke invloed die hebben op uw vastgoed. Comfort en productiviteit kunnen worden gemeten. Welke juridische verplichtingen levert dat op en zijn de risico’s bij u in beeld ?

Het duurzaam én gezond maken van bestaand vastgoed kunnen gemeenten niet alleen. Door middel van het samenwerken met marktpartijen die over kennis beschikken op het gebied van technische mogelijkheden en partijen die voor financiering zorgdragen, worden vernieuwingen tot stand gebracht die bijdragen aan het behalen van de genoemde doelstellingen. Dat leidt tot interessante vraagpunten. Welke vormen van samenwerken zijn mogelijk en tot welke fiscale en/of juridische aandachtspunten leiden deze? Op welke manier kan worden gebruikgemaakt van fiscale voordelen, zodat het aantrekkelijk wordt een bepaalde vorm van samenwerking aan te gaan?

De expertmeeting ‘Verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ biedt een uitstekend vertrekpunt de fiscale en juridische aspecten te onderkennen die niet alleen leidt tot een gezond binnenklimaat, maar ook tot een fiscaal en juridisch gezonde opzet. De deelnemers kennen daarmee de fiscale en juridische kaders die van belang zijn voor het maken van de juiste keuzes.

Voor wie en wat

De expertmeeting is gericht op besturen, beleidsbepalers en medewerkers van gemeenten, in het bijzonder de afdeling vastgoed, die het onderwerp “Verduurzaming gemeentelijk vastgoed” in hun portefeuille hebben.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Certificering van gebouwen en comfortmeting
  • Energieprestatiecontracten en energie service companies (Esco’s)
  • Fiscale gevolgen van samenwerkingsvormen
  • Fiscale (on)mogelijkheden

Uw Rendement

Kennis over een aantal belangrijke juridische onderwerpen inzake verduurzaming en het gezonder maken van vastgoed.

Deelnemers zijn zich na de expertmeeting ervan bewust welke vormen van samenwerken mogelijk zijn en met welke fiscale aspecten rekening moet worden gehouden en hoe kansen worden benut.

De expertmeeting draagt bij aan het vormen van beleid bij gemeenten op het gebied van verduurzaming en het gezonder maken van vastgoed.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In 2020 moet 14 procent van de energie die in Nederland wordt verbruikt duurzaam worden opgewekt. Voor 2023 is een percentage van 16 vastgesteld. Dit zijn ambitieuze percentages. Op korte termijn moet dan ook veel gebeuren deze doelstellingen te kunnen halen. Gemeenten kunnen hun bijdragen leveren aan deze doelstelling en dan met name voor wat betreft het bestaande gemeentelijk vastgoed.

EFK Belastingadviseurs organiseert in samenwerking met Boot Advocaten een http://www.bootadvocaten.nl/wp-admin/post-new.phpExpertmeeting waarin dit onderwerp en de noodzaak tot handelen aan bod komt.

Gerelateerde onderwerpen: