Special Cobouw: Visionairs KCAP Architects&Planners en Boot Advocaten introduceren Duurzaam Vastgoed van Morgen

Redactie
-

Waardecreatie voor Mens, Gebouw & Omgeving

Op de PROVADA vastgoedbeurs hebben KCAP en Boot Advocaten hun visie gepresenteerd op de integratie nieuwe stijl voor Duurzaam Vastgoed van Morgen.

Duurzaam Vastgoed van Morgen vraagt om meer dan alleen technisch- en energetisch geoptimaliseerde gebouwen. Duurzaam Vastgoed van Morgen zet in op een holistische benadering van Mens, Gebouw én Omgeving. Menselijk comfort, sociale duurzaamheid en ruimtelijke organisatie zijn sleutelbegrippen die van begin af aan een belangrijke rol moeten spelen in de ontwikkeling van een project. Op lange termijn zorgen deze aspecten voor een maatschappelijke en financiële waardeverhoging. KCAP en Boot zijn koplopers als het gaat om het verbinden van diverse stakeholders op dit terrein.

De gebruiker staat centraal
Duurzaam Vastgoed van Morgen stelt de gebruiker centraal. Aan de hand van twee stedebouwkundige projecten van KCAP Architects&Planners, het GWL terrein in Amsterdam en FredericiaC in Denemarken, is duidelijk hoe het centraal stellen van de gebruiker als integraal aspect in ontwerp en ontwikkeling leidt tot community building, betrokkenheid en trots van de (toekomstige) bewoners en daarmee de waarde van vastgoed kan verhogen.

GWL-terrein Amsterdam
Het GWL terrein in Amsterdam, Nederlands eerste autovrije en ecologische wijk gerealiseerd in 1998, is nog altijd een succesvolle duurzame leefomgeving. Het success wordt gedragen door de sterke gemeenschap die er is ontstaan en die nog altijd de originele uitgangspunten van het duurzaamheidsconcept bewaakt en doorontwikkelt.

Het ontwerp voor het GWL terrein is gebaseerd op een aantal ontwerpprincipes van KCAP. Er wordt gezocht naar een krachtig framework dat gebruik maakt van de identiteit van de locatie en historische context om de ruimtelijke ontwikkeling te dragen. Met een mix van programma’s wordt een hoge stedelijke dichtheid gecreëerd. De openbare ruimte wordt verfijnd en in de openbare ruimte wordt de mogelijkheid geboden om delen toe te eigenen.
Het aanbieden van betekenisvolle groene structuur en (openbare) sportfaciliteiten dragen bij aan het opbouwen van een gemeenschap en betrokkenheid met de wijk. Belangrijk hierbij is om de betrokkenen vroegtijdig in het proces te integreren om een sociaal vacuüm te voorkomen.

FredericiaC in Denemarken
Dezelfde ontwerpprincipes van KCAP voor het bereiken van sociale en urbane duurzaamheid worden ook vandaag, 20 jaar later, in de recente ontwikkeling van FredericiaC in Denemarken ingezet. Het stedenbouwkundig plan is een ontwikkelstrategie voor een brownfield van 21 ha. aan de kust van Fredericia die de bestaande binnenstad met 25% zal uitbreiden in een periode van 20-25 jaar. Binnen het robuuste stedenbouwkundige raamwerk bevat het plan een flexibele faseringsstrategie met interventies op korte termijn en tijdelijke evenementen om tijdens de ontwikkeling al communities te creëren. Een financiële strategie garandeert de haalbaarheid van het project in elk stadium. Tevens is het plan aanpasbaar aan toekomstige veranderingen die het ontwikkelingsproces zullen beïnvloeden.

Deze duurzame stedelijke transformatie, door KCAP samen met opdrachtgevers, experts en stakeholders ontwikkeld, integreert milieu, energie, gezondheid, welzijn, economie, sociale aspecten en comfort voor huidige en toekomstige generaties.

Comfortmeter
Boot Advocaten heeft samen met ingenieurs van Factor4 NL contracten ontwikkeld waarin niet alleen KPI’s worden gedefinieerd op het gebied van energiebesparing, onderhoudsniveau en restwaarde van het vastgoed, maar ook op het gebied van comfort.
Vastgoed wordt door comfort aantrekkelijker, maar hoe meet je dat comfort? Hoe kunnen we stedelijke en ruimtelijke programma’s duurzaam koppelen? Hoe kunnen we integrale duurzame ontwerpen ontwikkelen?
Met de ontwikkelde comfortmeter van Factor4 kan een comfortstijging vertaald worden naar een productiviteitstijging van de gebruikers c.q. werknemers in het gebouw. Dit heeft invloed op de verhuurbaarheid en uiteindelijk de waarde van het vastgoed.

De samenwerking tussen Boot en Factor4 legt een directe link tussen juridische en technische know how om zo te komen tot verbeterde energieprestatiecontracten. Maar ook om comfort in gebouwen te meten met wetenschappelijk onderbouwde tools (de zgn Comfortmeter).

“Well being” van de eindgebruiker
De volgende stap is de “well being” van de eindgebruiker op wijk- of objectniveau. De ambitie van Alexandra Boot is niet alleen om de Amerikaanse Well Building standard ook in Nederland te implementeren, maar ook om de vastgoedsector te koppelen aan de zorgsector. Vanuit preventieoogpunt kunnen werkgevers met gezonde gebouwen kosten besparen en zorgverzekeraars moeten dit op een of andere manier belonen. Verhuren op basis van een m2 prijs is niet meer waar het in de toekomst om draait. De standaard huurcontracten, projectontwikkelingsmodellen en onderhoudscontracten moeten nodig worden herzien.

Nieuwe samenwerkingsmodellen
Alexandra Boot vertelt dat juist de verschillende invalshoeken zoals die door KCAP en Boot worden ingenomen, zullen leiden tot nieuwe samenwerkingsmodellen en nieuwe businessmodellen. Alexandra: “Gezondheid ,Vastgoed en Energie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ben betrokken bij dit fundamentele veranderingsproces waarop gebruikers en vastgoedeigenaren samen kijken naar de gebouwde omgeving.”

Blue Building Institute
Boot is tevens co-founder van het Blue Building Institute (BBI), een non-profit platform, kennisinstituut en incubator op het grensvlak tussen menselijk welzijn & gezondheid en de gebouwde omgeving. Boot onderstreept het belang van samenwerking met partijen als bijvoorbeeld KCAP. Alleen door het delen van kennis, ervaring en pioniersvisie wordt Duurzaam Vastgoed van Morgen geen toekomst, maar werkelijkheid.

Irma van Oort, architect en partner van KCAP Architects&Planners, is werkzaam aan een groot aantal nationale en internationale architectonische en stedenbouwkundige opgaven, ontwerpen van openbare ruimtes en landschapsontwerpen. Haar werkveld omvat projecten met een gemengd programma, meestal op complexe binnenstedelijke locaties. In haar werk richt zij zich op het creëren van duurzame leefomgevingen met sociale duurzaamheid als kernwaarde. Irma heeft een gedegen ervaring in transformatieprojecten en gebiedsontwikkeling met gemeentelijke en rijksmonumenten. Het ontwikkelen van een duurzame visie op gebouw en omgeving is daarbij haar uitgangspunt.

Alexandra Jurgens-Boot, partner Boot Advocaten richt zich sedert 1989 op vastgoed. Na 15 jaar internationaal en nationaal praktijken te hebben opgezet bij grote kantoren heeft zij in 2003 een eigen nichekantoor opgericht, gespecialiseerd in vastgoed- en aanbestedingsrecht vanuit een multidisciplinaire aanpak. De laatste 7 jaar is daar de specialisatie op het gebied van energie en zorg bij gekomen. Alexandra is tevens toezichthouder bij een grote zorginstelling alsmede docent bij diverse instellingen en betrokken bij Europese onderzoekstrajecten op het gebied van energieprestatiecontracten.

Gerelateerde onderwerpen:

, , ,