30 juni 2016 | Studiemiddag Verduurzaming Vastgoed; Energieprestatiecontracten

Redactie
-

Op 30 juni organiseert het Instituut voor Bouwrecht in samenwerking met Boot Advocaten de studiemiddag Verduurzaming Vastgoed – Energieprestatiecontracten. Boot Advocaten loopt voorop bij ontwikkelingen in het werkveld van Energieprestatiecontracten. Onze kennis, ervaring en praktische adviezen delen wij graag met u op donderdag 30 juni aanstaande.

Studiemiddag in het kort
De ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht en in het energierecht kunnen niet meer los van elkaar worden gezien. Naast verduurzaming van de nieuwbouw is de opgave in de bestaande omgeving vele malen groter. Het gaat in Nederland om 7000 scholen en voorts om miljoenen vierkante meters woningen, kantoren en zorgvastgoed. Zeker bij bestaande gebouwen is sprake van een complexe opgave waarbij zowel juridische als fiscale, technische en financiële aspecten een rol spelen.

Bij verduurzaming is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk, waarbij het vastgoed in veel gevallen wordt gerenoveerd, energiebesparende maatregelen worden toegepast én een goed woon- of werkklimaat wordt gecreëerd. Vastlegging hiervan kan plaatsvinden in een energieprestatiecontract.
Zowel bij aanbestedingen van verduurzaming als bij de ‘normale’ contractvorming spelen de complexiteit en integraliteit van de te verrichten werkzaamheden een belangrijke rol. Vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief vergt dit een ander type uitvraag dan bij traditionele aanbestedingen.

Hierbij wordt aandacht besteed aan de Leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten van het Ministerie van BZK, waarbij aan de hand van praktische voorbeelden tips voor selectie en gunningscriteria worden besproken. Zowel aanbestedende diensten als inschrijvers kunnen hier hun voordeel mee doen.

In een energieprestatiecontract worden garanties gegeven op basis van prestatiecriteria (KPI’s). Deze vormen de basis voor de uiteindelijke beloning. Tijdens deze studiemiddag zal worden ingegaan op juridische structurering van dit nieuwe type contract. Daarbij komen alle relevante facetten als techniek, onderhoud, energieverbruik, monitoring en financiering aan de orde.

Programma
13.15 – 13.45 uur Ontvangst
13.45 – 14.00 uur Inleiding over begrippen en definities
14.00 – 15.15 uur Inleiding over het aanbesteden van energieprestatiecontracten, enkele
praktijkcases
15.15 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 17.00 uur Inleiding over de essentialia van energieprestatiecontracten
17.00 – 17.15 uur Vragen en discussie

Inleiders
mr. A.A. Jurgens-Boot, advocaat/partner Boot Advocaten B.V. te Amsterdam en ir. A. Hulshoff, eigenaar AHB Consultancy te Zeist

Aanmelden en kosten
U kunt zich aanmelden voor deze studiemiddag via onderstaande link:
Aanmelden studiemiddag verduurzaming vastgoed en energieprestatiecontracten

De kosten voor deze studiebijeenkomst bedragen € 375,00 excl. BTW.

Gerelateerde onderwerpen: