Verduurzaming van gebouwen en de toekomst: leidraad voor EPC’s, ‘gezonde’ gebouwen en EU-beleid

Redactie
-

Bij het verduurzamen van gebouwen kunnen effectief energie- en onderhoudskostenbesparingen worden gerealiseerd door duurzaamheidsmaatregelen uit te besteden aan een Energy Service Company (ESCo). De energiediensten die de uitvoerende partij gaat leveren, worden beschreven in een Energie Prestatie Contract. De complexiteit van EPC’s vormt voor veel organisaties echter een drempel om deze contracten op te stellen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft daarom een Leidraad opgesteld voor het aanbesteden van Energie Prestatie Contracten. Deze Leidraad Aanbesteden – tot stand gekomen met medewerking van Boot Advocaten – is bedoeld voor organisaties die een EPC willen aanbesteden en ook voor opdrachtnemers en consultants. Het beschrijft stapsgewijs en concreet hoe je een energieprestatiecontract aanbesteedt en opstelt, en gaat concreet in op het toepassen van aanbestedingsregels en geschikte procedures. Ook bevat de leidraad voorbeelden van criteria voor selectie en gunning.

Energiezuinige gebouwen zijn belangrijk, maar er is meer. Er is een trend waarneembaar van ’groen naar blauw’, een ontwikkeling die het welzijn van de gebruiker cq. van de mens in het gebouw centraal stelt bij het ontwerp en de inrichting van gebouwen. Aandeelhouders en CEO’s raken er steeds meer van doordrongen dat hun medewerkers de belangrijkste assets zijn voor hun bedrijf. Uit cijfers blijkt dat mensen gemiddeld zo’n 90% van hun tijd binnen doorbrengen. En dat de lucht in kantoren 2 tot 5 keer meer vervuild is dan de buitenlucht. Dit alles maakt dat er vraag ontstaat naar ‘gezonde gebouwen’ met onder meer aandacht voor lucht- en geluidskwaliteit, ventilatie, comfort en ergonomisch ingerichte werkplekken met voldoende ruimte en daglicht.

Besparingen in de gezondheidszorg en een hogere arbeidsproductiviteit, gekoppeld aan minder absentie van medewerkers door (chronische) ziekte of stress zorgen ervoor dat investeringen in gezonde gebouwen in razendsnel tempo kunnen worden terugverdiend. Bovendien is er na verduurzaming sprake van een blijvende waardevermeerdering van het gebouw, met huuropbrengsten die daarmee in lijn zijn. Dit maakt het voor eigenaren van vastgoed, beleggers of huurders financieel interessant om te kiezen voor verduurzaming van hun gebouwen. Daar komt nog bij de positieve publiciteit en spin off die verhuurder en huurder genereren door de aandacht voor duurzaamheid, gezondheid en energiebesparing in hun gebouwen. Bij beleggen in vastgoed gaat het niet meer alleen over financiering; de belegger zal veel vaker naar de vraagkant kijken en de eindgebruiker centraal stellen. Vastgoed wordt voor beleggers steeds meer een middel om impact te creëren op de samenleving.

Het beleid van de EU is erop gericht dat nieuwe gebouwen vanaf 2020 geen of heel weinig energie gebruiken (zie bijvoorbeeld de herziene Europese richtlijn 2010/31/EU). Voor overheidsgebouwen geldt dat al vanaf 2018. Nederland heeft zelfs een compleet Nationaal Plan van bijna-energieneutrale gebouwen opgesteld. De energieprestatie-eisen zijn in 2015 nog met 25% opgeschroefd. En een verdere verscherping van de eisen is te verwachten want op vrijdag 22 april 2016, de dag van de aarde, is het Verdrag van Parijs in New York getekend. Dat verdrag voorziet in een verdere reductie van de CO2-uitstoot, hetgeen de opwarming van de aarde moet beperken tot 1,5 graad Celsius.

Heeft dit artikel uw interesse gewekt? Het Instituut voor Bouwrecht (IBR) organiseert op 30 juni 2016 een studiemiddag ‘Verduurzaming vastgoed; energieprestatiecontracten’.
mr. A.A. Jurgens-Boot