31 maart – Nationaal ESCo congres 2015

Redactie
-

ESCo-Congres 2015 31 maart RAI

Om de Nederlandse ESCo-markt verder te stimuleren, organiseerden het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ESCoNetwerk.nl en Duurzaam Gebouwd op 31 maart het Nationale ESCo Congres 2015. Tijdens dit congres stond samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen centraal. Het congres vond plaats in Amsterdam RAI, tijdens de eerste dag van Building Holland. 

Om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen moeten alle bedrijven energie besparen. Energiebesparing is business. Afgezien van steeds scherpere wet- en regelgeving is het bedrijfseconomisch gezien namelijk onverstandig hier kansen te laten liggen. Een van de manieren om als opdrachtgever tot energiebesparing te komen is om een partij te betrekken die een energiedienst kan leveren. Als u gegarandeerde energiebesparing wilt afnemen, is het belangrijk dit in een energieprestatiecontract vast te leggen. 

Energy Performance Contracting vereist een andere manier van werken. Zo moet de uitvoerende partij zijn businessmodel wijzigen om een Energy Service Company (ESCo) te worden. Voor de opdrachtgever geldt dat voor zijn manier van opdrachtverlening. Beide partijen moeten met een andere houding en ander gedrag de samenwerking aangaan, gericht op het verduurzamen van de gebouwen en gebieden.

Tijdens het Nationale ESCo Congres 2015 stond die samenwerking centraal. Energie-efficiëntie realiseren gaat niet in je eentje, daarom is het vereist dat partijen in duo’s komen. Bijvoorbeeld een facilitair manager met een installateur of een gebouwbeheerder met een energieadviseur. Because… it takes 2 to tango!

Programma 31 maart 2015

09.45   Ontvangst & registratie        
10.30   Welkom door moderator   Rob Boerée, directeur Nationale Programma’s Rijksdienst voor Ondernemend Nederland     
10.40   Keynote Meindert Smallenbroek, directeur bouwen ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties       
11.10   Keynote John Nederstigt, wethouder & raadslid gemeente Haarlemmermeer  
11.40   5x Pitches             
        Pitch Overheid Paula Verhoeven, directeur stadsontwikkeling gemeente Rotterdam
        Pitch Bedrijfsleven Jan Maarten Elias, directeur Unica     
        Pitch Belegger Lara Muller, groepshoofd MVO Corio     
        Pitch Gebruiker Cock Michels, manager huisvesting services Erasmus Universiteit
        Pitch Financier Dorine Putman, manager institutionele betrekkingen ASN 
12.20   Code of Conduct introductie     Marijke Menkveld, consultant ECN       
12.30   Netwerklunch           
13.15   Workshopronde A 8 workshops    
14.05   Wisseltijd             
14.10   Workshopronde B 8 workshops    
15.00   Naar plenaire zaal             
15.10   Keynote Jaap Schaveling, professor leiderschap en samenwerking Nyenrode Business Universiteit  
15.45   Vertrek naar Building Holland          
16.15   Code of Conduct        
16.30   Keynote Marc Lammers, voormalig bondscoach hockeydames Nederland       
17.00   Netwerkborrel & bezoek Building Holland        
18.00   Einde ESCo Congres 2015