Overhandiging eerste versie leidraad ESCo aan Jacqueline Cramer

Redactie
-

Tijdens de ESCo/PPS Praktijkdag 2014 op 10 december jl. in de Kromhout Kazerne te Utrecht, hebben Judith Arends (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) en Alexandra Boot (Boot Advocaten) het eerste exemplaar van de concept ESCo Leidraad overhandigd aan Prof. Dr. Jacqueline Cramer (voorzitter ESCoNetwerk). Een eerste exemplaar van de Energie Prestatie Contracten gedragscode voor Nederland werd aansluitend aangeboden door Marijke Menkveld (ECN).  Meer hierover in het verslag van deze bijzonder leerzame dag.

Overhandiging concept Leidraad aanbesteding ESCo's

Eerste versie leidraad aanbesteden Energieprestatiecontracten overhandigd door Boot Advocaten en RVO.nl
V.l.n.r.: Alexandra Boot (Boot Advocaten), Judith Arends (RVO.nl) en Jacqueline Cramer (voorzitter ESCoNetwerk.nl)

Boot advocaten schrijft de Leidraad op basis van eigen ervaring en inzichten en verschillende praktijkcases. Op basis hiervan zijn do’s en don’ts in de leidraad opgenomen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de leidraad In de loop van 2015 in gebruik kunnen worden genomen.