Download Europese Gedragscode voor Energieprestatiecontracten

Redactie
-

overhandiging gedragscode energieprestatiecontracten aan Jacqueline Cramer 10 december is de Europese gedragscode voor Energieprestatiecontracten overhandigd aan Jacqueline Cramer. Deze gedragscode (de ‘EPC Gedragscode’) is een set van waarden en principes die als fundamenteel worden geacht voor de succesvolle, professionele en transparante implementatie van Energy Performance Contracting (‘EPC’) projecten in Europese landen.

EPC gedragscode voor eerlijke business in energiebesparing

De EPC gedragscode definieert richtlijnen voor het gedrag van EPC aanbieders. Tegelijkertijd, is de EPC gedragscode een kwaliteitsindicator voor klanten over wat zij mogen verwachten en eisen van EPC aanbieders en welke richtlijnen zij zelf moeten volgen om de verwachte energiebesparing en baten te bereiken. De EPC Gedragscode is vrijwillig en niet juridisch bindend. De belangrijkste boodschap van de EPC Gedragscode is dat EPC een eerlijke business in energiebesparing vertegenwoordigt.

Europese gedragscode EnergieprestatiecontractenMeer vertrouwen voor EPC

Naleving van de gedragscode garandeert de kwaliteit van de uitgevoerde EPC-projecten. Als een groot aandeel van de EPC-aanbieders, d.w.z. energiedienstenbedrijven (ESCO’s), zich bereid toont de principes van de gedragscode na te leven, zal dit naar verwachting het vertrouwen in de toepassing van EPC onder potentiële klanten vergroten.

Download europese-gedragscode-voor-energieprestatiecontracten