Aanmelden workshop 10 december ESCo Praktijkdag

Redactie
-

ESCoNetwerk NL en PPS Netwerk Nederland organiseren dit jaar i.s.m. PPSsupport, Consortium Komfort (Ballast Nedam, Strukton, John Laing), het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het Ministerie van Defensie voor de derde keer op rij de ESCo/PPS Praktijkdag op de Kromhout Kazerne in ! Utrecht. De praktijkdag is volgeboekt. Aanmelden voor de wachtlijst kan via het inschrijfformulier.

Aanmelden voor workshop alleen nog mogelijk voor degene die reeds geregistreerd is.

Het aanbesteden van een ESCo project voor het efficiënt verduurzamen van mijn gebouwen: hoe werkt dat in de praktijk?

ESCo projecten komen langzaam op gang in Nederland. Maar dat betekent niet dat er geen kansen zijn. De financiers zijn bereid te investeren en marktpartijen zijn in staat de uitvoering op te pakken. Dit vergt een zeer gedegen voorbereiding omdat financiën, techniek, fiscaliteit en juridische zaken aan elkaar geknoopt moeten worden aan de voorkant van het project. Deze workshop maakt inzichtelijk wat de juiste aanpak is en geeft antwoord op de volgende vragen:

– Hoe besteed ik als opdrachtgever (vastgoedeigenaar/gebruiker) een ESCo project aan?
– Wat kunnen publieke partijen eraan doen om een goede uitvraag te organiseren?
– Hoe zorg ik als opdrachtgever voor een goede langjarige samenwerking met mijn opdrachtnemer?

U verkrijgt inzichten vanuit overheid en inschrijvers. Praktijkcasus Kunsthal Rotterdam staat tijdens deze workshop centraal.

Projectteam:
Alexandra Boot (Advocaat van Boot Advocaten) en Dick van Veen (Directeur Building Solutions, Eneco)

Doelgroep:
Opdrachtgevers (gebouweigenaren/gebruikers)

Degene die zich heeft aangemeld voor de dag, maar nog niet voor een workshop, kan zich aanmelden voor de workshop.

Samenwerken is noodzaak

Het thema dit jaar is samenwerking als driver van innovatie. De achtergrond hiervoor is dat organisaties in mankracht en expertise steeds kleiner worden, budgetten steeds verder onder druk staan, opgaven elke keer meer ingewikkeld worden en de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan. ‘Alleen doen’ kan simpelweg niet meer: er zal hoe dan ook moeten worden samengewerkt en dikwijls met volstrekt nieuwe partners. De (publieke) opdrachtgever schrijft niet meer ‘en detail’ voor hoe de oplossing eruit moet zien via bijvoorbeeld een bestek, maar formuleert de gewenste output. Dit blijkt onverwacht creatieve en robuuste oplossi! ngen te genereren. Omdat vervolgens zo’n oplossing wordt! aangeboden op basis van lange(re) termijn prestatiecontracten, kan er door de aanbieder o.a. in duurzaamheid en kwaliteit (via TCO) geïnvesteerd worden. Er is hierbij echter geen sprake van een ‘one size fits all’, niet alleen van DBFMO, maar van allerhande tussenvormen en voor velerlei opgaven variërend van nieuw- en verbouw tot energietransities tot ICT oplossingen. Niet elk project is geschikt en het stelt eveneens eisen aan de initiërende organisatie.

De dag begint met een plenair, strategisch deel waarna de bezoekers via een systeem van speed-daten een veelheid van workshops en andere praktijkseminars kunnen volgen. Antwoorden van uw collega’s dus op vragen zoals: Welk project is echt geschikt? Wat vereist het van de eigen organisatie? Wat zijn de goede ervaringen? Wat kan d! e volgende keer anders/beter? Etcetera. Met andere woorden: leren van praktijkervaringen.

De praktijkdag geeft hiermee inzicht in uw eigen kansen om meer innovatie en kwaliteit tegen lagere risico’s en kosten te creëren via vormen van PPS en energieprestatiecontracten.

Gerelateerde onderwerpen: