Huurders positief over wetsvoorstel energieprestatievergoeding

Redactie
-

Wetsvoorstel energieprestatievergoeding

Op 28 oktober 2014 publiceerde minister Blok het wetsvoorstel wijziging Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de energieprestatievergoeding. Dit wetsvoorstel maakt het voor de verhuurder en huurder mogelijk om – in het kader van het energiezuiniger maken van de woning – een energieprestatievergoeding aan de verhuurder overeen te komen voor een gegarandeerde energieprestatie aan de woning. Een bijkomend voordeel van de regeling is dat het voor de verhuurder mogelijk wordt om een huurprijs te realiseren onder de liberalisatiegrens, en wel in energiezuinigheid van het gebouw te investeren. Zo gaan deze investeringen niet ten koste van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen.

Reactie betrokken partijen

blok208Minister Blok heeft in een internetconsultatie om reactie van betrokken partijen op het wetsvoorstel gevraagd. Corporaties zijn bereid te investeren in energiezuinige woningen, eventueel gecombineerd met planmatig onderhoud. De vraag is aan huurders voorgelegd of ze aan deze investeringskosten zouden willen meebetalen, aangezien de huurder daar weer een lagere energierekening voor in de plaats krijgt. USP Marketing Consultancy heeft de meningen van 400 huurders gepeild.

Uit dit onderzoek blijkt dat 37% van de huurders akkoord zou gaan met een huurverhoging van 50 euro per maand, in ruil waarvoor groot onderhoud zal plaatsvinden. Hierdoor gaat de energierekening zeer waarschijnlijk omlaag. Toch heeft ook 30% van de huurders twijfels bij het voorstel om mee te betalen aan de renovatie. Een groot gedeelte van de van deze twijfelende groep huurders zegt akkoord te gaan als de corporatie de garantie geeft dat de energierekening ook met 50 euro per maand daalt. Als het niet lukt om de energierekening met 50 euro te laten dalen krijgen ze het geld van de corporatie terug.

Er is dus een positieve houding van zowel de corporaties, als van de huurders. Als de woonlasten gelijk blijven zijn huurders bereid mee te werken aan de energiebesparende investeringen van de corporatie. Om de renovatie te kunnen realiseren moet 70% van de huurders akkoord gaan met een koppeling tussen de energiebesparende maatregelen en een vaste energieprestatievergoeding per maand.

Stap dichterbij doelstellingen energieakkoord

USP heeft de resultaten aan de Minister aangeboden. De positieve houding van partijen is zou kunnen bijdragen aan de totstandkoming van het  wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel draagt dan weer bij om de doelstellingen uit het energieakkoord te bereiken.

Gerelateerde onderwerpen: