Decentralisatie Zorg vergroot kans op corruptie.

Redactie
-

Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken door AEF blijkt dat de decentralisatie van rijkstaken naar decentrale overheden gevolgen kan hebben voor het functioneren van het openbaar bestuur (lees: gemeenten) en risico’s op het vlak van integriteit met zich meebrengt. Deze risico’s zijn zodanig dat minister Plasterk verdiepend  onderzoek zal laten uitvoeren.

Veel taken in het sociaal domein, die centraal werden uitgevoerd, voeren gemeenten voortaan uit. Hierdoor komt meer geld bij de gemeentebesturen terecht. Doordat er meer geld aanwezig is bij de gemeentebesturen, wordt het voor bedrijven, criminelen, burgers en andere partijen interessanter invloed op deze besturen uit te oefenen.

Samenwerkingsverbanden moeilijker te controleren

Niet alleen de aanwezigheid van meer budget wordt als risicofactor gezien. Door de decentralisatie zullen veel gemeenten samen gaan werken om het nieuwe takenpakket doelmatiger uit te voeren. Hierdoor ontstaan verschillende soorten samenwerkingsverbanden, die inhoudelijk en naar hun aard van elkaar verschillen. Deze samenwerkingsverbanden zijn minder transparant en moeilijker democratisch te controleren.

Na bouw nu ook zorg kwetsbaar voor corruptie

Decentralisatie Zorg vergroot kans op corruptie

Vóór de decentralisatie lagen de risico’s met betrekking tot integriteit vooral bij de ruimtelijke ordening en de bouw, omdat daar het meeste geld in omging. Door de decentralisatie verschuiven deze risico’s naar andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de zorgsector.

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor het inkopen van zorg. De belangen in deze sector zijn enorm groot en de combinatie met de grotere budgetten bij de gemeenten vergroot de risico’s op het gebied van integriteit aanzienlijk. Zo zouden gemeenten – instanties die dicht bij de burger staan – te maken kunnen krijgen met bijvoorbeeld intimidatie, omkoping en machtsmisbruik.

Nieuw onderzoek  naar integriteit

Doordat de integriteitsrisico’s als gevolg van o.a. hogere budgetten en de ondoorzichtigere organisatiestructuren groter worden, laat minister Plasterk een verdiepend onderzoek uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek worden in december van dit jaar bekend gemaakt.

Het reeds uitgevoerde onderzoek kunt u hier vinden.

Gerelateerde onderwerpen: