24 november Zorgdebat – inkoop en aanbesteden

Redactie
-

Inkoop en aanbestedingen in de zorg verlopen niet geheel vlekkeloos. En dat is zachtjes uitgedrukt. Het moet echt anders. Want er zijn deugdelijke zorgorganisaties die buiten de boot vallen, omdat ze het inkoop- en aanbestedingstraject niet goed doorlopen. Er zijn zorginkopers die het lastig vinden een degelijke inkoopmethodiek op te stellen. Gaat het om de meeste meters tegen de laagste prijs? En hoe beoordeel je de kwaliteit van die meters? Iedere zorginkoper en aanbieder heeft te maken met deze trajecten; maatschappelijke organisaties, nonprofit, not for profit of profit organisaties.

Zorginkoop op prijs of kwaliteit

Bestuurders van zorgaanbieders en -inkopers hebben o.a. de verantwoordelijkheid hun organisatie dusdanig in te richten, dat ze snel en succesvol kunnen aanbesteden, respectievelijk inkopen. Tegelijkertijd wil men pal staan voor de kwaliteit van de zorg. En als blijkt dat de organisatie onvoldoende kennis en ervaring heeft met aanbestedingen, dan kan zo’n traject mislukken, met alle frustraties voor de organisatie van dien. Denk alleen al aan het personeel dat overbodig is, maar dat wellicht weer nodig is als je een volgende aanbesteding wel succesvol afrondt? Selecteer je als inkoper op prijs of kwaliteit? Of betrek je de klantbeleving er ook bij. En hoe doe je dat? Hoe deugdelijk is de gunningssystematiek en hoe pas je gunningscriteria toe? Gaat het om de meeste meters tegen de laagste prijs? En hoe beoordeel je de kwaliteit van die meters?

24 november zorgdebat bestuurders over prijs-kwaliteit

Sprekers Rob van Damme (Directeur Kwaliteit en Innovatie VGZ), Gerhard Ockeloen (Secretaris Raad van Bestuur GGZ Delfland) hebben ruime ervaring met deze trajecten en geven een kijkje in hun keuken. Daarmee leggen zij de basis voor het debat.

Datum: Maandag  24 november
Tijd: 16.00 – 19.30 uur
Locatie: Amsterdam

Bestuurders uit de Zorg zijn van harte welkom bij dit debat.

Aanmelden: eljo.degalan@bootadvocaten.nl of 020 5041570.

Gerelateerde onderwerpen:

, , , , ,