Wijziging Warmtewet

Gerrie Wijkstra
-

De minister van Economische Zaken heeft een reactie gegeven op de onduidelijkheden en een wijziging van de Warmtewet aangekondigd. De invoering van de Warmtewet per 1 januari 2014 heeft op verschillende punten tot vragen en discussie geleid, vooral op de praktische toepassing van de wet. Veel zal afhangen van hoe de toegezegde wijziging van wet er uit komt te zien. Deze wijziging  ziet onder andere op de toepassing van de Warmtewet bij Verenigingen van Eigenaars (VvE’s), correctiefactoren en de GJ-meters.

VvE’s
In een situatie van blokverwarming met een gebouwgebonden installatie die bij de (eigenaren van de) VvE in eigendom of beheer is, is de VvE ook leverancier van warmte. In dat geval bestaat er een contractuele relatie tussen de VvE en de verbruiker van warmte. Omdat een verbruiker tevens appartementseigenaar is en stemrecht heeft in de VvE, wordt de eigenaar niet gezien als gebonden gebruiker in de zin van de wet. VvE’s met gebouwgebonden installaties worden, na de wijziging van de wet, om die reden uitgezonderd van de verplichtingen van leveranciers volgens de Warmtewet. Uitdrukkelijk is opgenomen dat het niet gaat om een uitzondering voor woningcorporaties. Bovendien wordt nog gekeken naar appartementencomplexen met zowel huur- als koopwoningen.

Correctiefactoren
De mogelijkheid om correctiefactoren toe te passen zal worden opgenomen in de gewijzigde wet. De Autoriteit Consumenten Markt heeft zich namelijk op het standpunt gesteld dat het gebruik van correctiefactoren, voor bijvoorbeeld de ligging, na invoering van de Warmtewet niet meer mogelijk is. Omdat dit voor bewoners van oudere appartementen met weinig tot geen isolatie en een ongunstige ligging nadelig is, zij moeten in dat geval immers het werkelijk gebruik gaan betalen, acht de minister het gewenst om correctiefactoren toe te staan voor ligging van de woning en de warmte van transportleidingen. Het toepassen van correctiefactoren is ook niet in strijd met de Europese richtlijn energie-efficiëntie, die is geïmplementeerd in de Warmtewet.

GJ-meters
Ook over het plaatsen van GJ-meters dan wel het omrekenen van kubieke meters naar GJ bestaat onduidelijkheid in de Warmtewet. In de wet is geen verplichting opgenomen tot het plaatsen GJ-meter of een warmtemeter. Om discussies over omrekenen te voorkomen en om transparant te zijn, in situaties met een gebouw gebonden installatie die gas omzet in warmte, heeft het de voorkeur dat de hoeveelheid geproduceerde warmte daadwerkelijk wordt gemeten. De wet wordt op dit punt tevens aangepast. Hierbij Wijziging Warmtewetis het echter nog onduidelijk of dit in de vorm van een verplichting wordt opgenomen.

De brief van de minister is een goede eerste zet naar meer duidelijkheid en minder discussie met betrekking tot de Warmtewet welke waarschijnlijk begin 2015 wordt gewijzigd. Wilt u meer weten over de wijziging Warmtewet? Neem dan contact op met ons.

Gerelateerde onderwerpen:

, , ,