Schoolbesturen verantwoordelijk voor onderhoud gebouw

Charles van der Vlis
-

Per 1 januari 2015 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor onderhoud gebouw. Naar alle verwachting zullen de Tweede en Eerste Kamer instemmen met een voorstel tot wetswijziging van de wet op het primair onderwijs, de wet op de expertisecentra en de wet primair onderwijs BES. Door deze wijziging worden de verantwoordelijkheid en het budget voor buitenonderhoud en aanpassingen aan het schoolgebouw overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. De gemeente is dan alleen nog verantwoordelijk voor de uitbreiding en nieuwbouw van scholen. De wetswijziging zal op 1 januari 2015 in werking treden.

per 1 januari 2015 Schoolbesturen verantwoordelijk voor onderhoud gebouw - foto door Atelier PRO

In één hand

Door de wetswijziging worden schoolbesturen naast het binnenonderhoud ook verantwoordelijk voor het buitenonderhoud. De verantwoordelijkheid komt zo in één hand, wat ervoor zorgt dat de administratieve lasten afnemen en de besluitvorming sneller kan plaatsvinden. Verder is er een overgangsregeling getroffen waarmee wordt voorkomen dat schoolbesturen opeens voor aanzienlijke uitgaven komen te staan.

Wel laat het wetsvoorstel de verantwoordelijkheid voor renovatie in het midden. De ene renovatie is te beschouwen als buiten- of groot onderhoud, de andere als nieuwbouw. Ook bestaat er het risico dat schoolbesturen het gebouw zodanig verwaarlozen dat nieuwbouw eigenlijk de enige optie is.

Goede afspraken nodig

Besturen en gemeenten dienen ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk ruimte is voor discussies en patstellingen op dit snijvlak en dienen hier goede afspraken over te maken. Op dit moment vinden er gesprekken plaats tussen VNG, de schoolbesturen en de PO-Raad over het opnemen van richtlijnen voor lagere regelgeving zoals gemeentelijke huisvestingsverordeningen. Hopelijk zijn de resultaten van deze gesprekken zodanig dat de problemen op dit gebied geminimaliseerd worden.

Wilt u meer weten? Dan kunt u de parlementaire stukken met betrekking tot de wetswijziging, de wet op het primair onderwijs, de wet op de expertisecentra en de wet primair onderwijs BES erop nalezen.

Of u kunt contact opnemen met onze aanbestedingsexpert Jeroen Bergevoet of Charles van der Vlis.

Gerelateerde onderwerpen: