Omzethuur voor flexibiliteit winkelgebieden

Gerrie Wijkstra
-

Leegstand en teruglopende bezoekersaantallen zijn een groot probleem in winkelgebieden. De huidige regelgeving met betrekking tot deze gebieden is niet ingericht voor een samenleving die steeds meer behoefte aan flexibiliteit vereist.

De omzethuur is een instrument dat de risico’s en voordelen over de huurder en verhuurder verdeelt en hen zo dichter bij elkaar brengt. Ook kan op deze manier een huur worden overeengekomen die beter aansluit bij de individuele huurder en zijn branche, zonder dat de omringende huurders daarin een rol spelen. Ondanks dat er ook enige nadelen verbonden zijn aan omzethuur, lijkt verbeterde samenwerking een goed instrument om (leegstands)problemen in de winkelgebieden tegen te gaan.

Huurbescherming in Nederland

Kleine ondernemers worden beschermd tegen onredelijke hoge huurprijzen door de wettelijke huurprijsherziening uit 7:303 BW, welke het mogelijk maakt om de huurprijs periodiek aan te passen. De huurprijs wordt dan vastgesteld aan de hand van gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, die veelal een vaste huurprijs hebben. Vaste huurprijzen zijn vaak niet meer in overeenstemming met de gerealiseerde omzet op de winkelvloer. Omzethuur kan dit systeem doorbreken door op een flexibelere manier op de markt in te spelen.

Flexibiliteit

In het buitenland wordt omzethuur al op grote schaal toegepast, zo bleek ook tijdens deze discussie over onder andere omzethuur op de Provada 2014. In Nederland komt het fenomeen echter nog betrekkelijke weinig voor. Van omzethuur is sprake als in de huurovereenkomst is afgesproken dat de huurprijs (deels) afhankelijk is van de behaalde omzet of winst. De volledige huurprijs kan hiervan afhankelijk worden gemaakt, maar meestal heeft de huurprijs een vaste en omzetafhankelijke component.
Op deze manier worden de risico’s, zoals teruglopende bezoekers en leegstand, gedeeld door de huurder en de verhuurder. Maar als de zaken goed gaan dan profiteert de verhuurder daarvan.

Voordelen omzethuur

– Zowel de ondernemer als de eigenaar hebben belang bij een hogere omzet, waardoor er een intensievere samenwerking tot stand komt die de kwaliteit kan verbeteren. Dit is met name het geval als de winkels in het winkelgebied worden verhuurd door dezelfde eigenaar.
– Als het minder gaat heeft de ondernemer financieel meer ruimte.

Nadelen omzethuur

– De huurprijs staat niet van tevoren vast, zodat daarmee moeilijk rekening kan worden gehouden in de bedrijfsvoering.
– Voor verhuurders is de waardering van hun eigendom vaak gekoppeld aan de huur, welke bij omzethuur dus niet constant is.
– De wettelijke regeling sluit niet goed aan bij omzethuur. Zo wordt de omzethuur na de huurprijsherziening vaak omgezet in een vaste huurprijs. Dit probleem kan echter worden omzeild door toestemming voor afwijking van de huurprijsherzieningsprocedure te vragen bij de kantonrechter. Op deze manier kan geregeld worden dat ook de omzethuur voor de volgende huurtermijnen van toepassing blijft.

Wilt u meer weten over omzethuur? Neem dan contact op met Gerrie Wijkstra, onze huurspecialist.

Gerelateerde onderwerpen:

, ,