Nieuwe AGVV staatssteun aangenomen

Charles van der Vlis
-

De Europese Commissie heeft op 21 mei 2014 de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) voor staatssteun vastgesteld. De nieuwe AGVV treedt op 1 juli 2014 in werking. Eén van de voornaamste veranderingen is dat de mogelijkheden voor (decentrale) overheden om bedrijven en andere instellingen financieel te steunen worden uitgebreid, zonder dat deze maatregelen bij de Commissie hoeven te worden aangemeld.

Europese Commissie stelt nieuwe AGVV vast, foto door Sébastien Bertrand

De AGVV

Als financiering door de overheid als staatssteun aangemerkt kan worden, dan dient dit vooraf bij de Europese Commissie te worden gemeld. Dit is niet het geval als deze financiering op grond van de AGVV is vrijgesteld van deze meldingsplicht. Er geldt dan slechts een lichte kennisgevingsprocedure om de Europese Commissie op de hoogte te stellen van de steunmaatregel.

Aanpassingen nieuwe AGVV

Eén van de belangrijkste veranderingen is dat de nieuwe AGVV meer steuncategorieën bevat, zoals cultuur, innovatieclusters en sport- en multifunctionele recreatie-infrastructuur. Verder zijn ook aanpassingen opgenomen die het toepassingsbereik van de bestaande categorieën moeten uitbreiden en zijn de steunplafonds verhoogd.

Vrijstelling

De Commissie geeft aan dat zij verwacht dat onder de nieuwe AGVV ongeveer 75% van de steunmaatregelen van een meldingsplicht vrijgesteld zal zijn. Onder de oude AGVV was dit nog ongeveer 60%.

Makkelijker steun verlenen

De nieuwe AGVV biedt de (decentrale) overheden dus ruimere mogelijkheden om bedrijven en instellingen financieel te steunen, zonder dat zij dit eerst bij de Europese Commissie dienen te melden. Zo kunnen de (decentrale) overheden makkelijker steun verlenen en worden de administratieve lasten verminderd.

Op de website van de Europese Commissie vindt u de nieuwe AGVV.

Heeft u vragen over wat dit voor u als (decentrale) overheid betekent? Neem dan contact op met Charles van der Vlis of Jeroen Bergevoet van Boot Advocaten.

 

Gerelateerde onderwerpen:

,