Kamerverhuur in verzorgingstehuis onmogelijk?

Gerrie Wijkstra
-

Maakt de overheid kamerverhuur in verzorgingstehuis onmogelijk? Relatief gezonde ouderen hebben door de in 2013 ingezette scheiding van wonen en zorg geen recht meer op opname in een verzorgingstehuis. Ze mogen er nog wel wonen, maar worden dan beschouwd als huurder en moeten deze huur zelf betalen. Het nieuwe woonakkoord brengt op dit gebied echter wat haken en ogen met zich mee. De media stonden er begin deze week vol van, zoals dit artikel in Trouw.

Woonakkoord

In het woonakkoord is de afspraak opgenomen dat verhuurders die meer dan 10 woningen verhuren in de gereguleerde sector een heffing betalen die ten goede komt aan de staat. In ruil daarvoor mogen verhuurders de huren verhogen, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Deze maatregel is met name bedoeld voor grote verhuurders, zoals woningcorporaties.

Verhuurdersheffing

Zorginstellingen, die meer dan 10 woningen verhuren, dienen deze verhuurdersheffing ook te betalen. Omdat de huurders in de meeste gevallen weinig inkomen hebben, kunnen zij de huur, voor zover Leeg verzorgingstehuis - door Susan Sermonetadat al mogelijk is, slechts beperkt verhogen. De kosten voor de verhuur van deze kamers komen daarmee voor rekening van de verhuurder. Dit lijkt een niet voorzien effect uit het woonakkoord. Indien dit effect wel voorzien was, zijn de gevolgen daarvan, voor zorginstellingen, dusdanig dat zij daardoor geconfronteerd worden met (zeer) lage rendementen op de huur of leegstand van kamers.

Precedent

De mogelijkheid bestaat om een uitzonderingspositie voor kamerverhuur bij zorginstelling te creëren. Op die manier zouden zij vrijgesteld kunnen worden voor het betalen van verhuurdersheffing. De kans dat dit ook daadwerkelijk gaat lukken, lijkt minimaal. Als voor zorginstellingen een uitzondering gemaakt wordt, willen andere instellingen of verhuurders, die vanwege het inkomen van de huurder slechts beperkt de huur kunnen verhogen, ook een dergelijke uitzondering.

Conclusie

Of het wel of niet de bedoeling is geweest om zorginstelling bij te laten dragen aan de verhuurdersheffing, lijkt mij niet de meest relevante vraag. Als zij meer dan 10 woningen verhuren in de gereguleerde sector, dienen zij op basis van de geldende regelgeving mee te betalen. Zolang hierop geen duidelijk afgebakende uitzondering is gemaakt, zullen zorginstellingen moeten kijken naar andere verdienmodellen, waarbij alle beschikbare ruimten, zowel woonruimte als algemene ruimten optimaal worden benut. Daarnaast dienen ook de te leveren diensten als verdienmodel te worden beschouwd.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Kenniscentrum Wonen-Zorg.

Gerelateerde onderwerpen:

, , ,