SDE+ in 2014 hoger budget – 3,5 miljard Euro!

Redactie
-

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer op 31 oktober per brief geïnformeerd over de Steunregeling voor productie van Duurzame Energie in 2014. De systematiek van de SDE+ blijft ongewijzigd. De openstelling van de eerste fase is op 1 april 2014. Het budget is 3,5 miljard Euro. In 2013 was dit nog 3 miljard.

Een belangrijk verschil in de regeling van dit jaar is dat deze niet langer is te combineren met de Energie Investeringsaftrek (EIA).
Daarnaast wordt de beoordeling van de SDE+ aanvragen aangescherpt. Er is een haalbaarheidsstudie nodig en bij warmteprojecten is een onderbouwing van de afzet verplicht.
De basisbedragen per technologie voor 2014 zijn eveneens gepubliceerd. De categorie diepe geothermie geldt nu vanaf 3.300 m; dat is dit jaar nog 2.700 m.

Forse veranderingen in 2015
Het Energieakkoord leidt voor 2015 tot grote veranderingen, zo blijkt uit de brief van minister Kamp. Een deel van het budget zal gereserveerd worden voor tenders van windparken op zee. Verder komt er steun voor bijstook van biomassa in kolencentrales en een principiële wijziging zijn de aangekondigde plannen om projecten in het buitenland te steunen via een te ontwikkelen samenwerkingsmechanisme

voor de volledige Kamerbrief over SDE+ regeling 2014: kamerbrief-over-sde-regeling-voor-duurzame-energie

voor het Overzicht met de basisbedragen per technologie: overzicht-met-de-basisbedragen-per-technologie-en-de-bijbehorende-fase-voor-de-sde-2014

Wilt u meer informatie over de SDE+ 2014 subsidie, over de EIA en andere belangrijke constructies voor uw duurzame projecten of heeft u vragen over energierecht?

Neem contact op met onze specialisten: